Na obsah stránky

 

Tříkrálová sbírka

plakátek
Anotace:Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v České republice. U nás na Trutnovsku je pořádána Oblastní charitou Trutnov, kde se letos bude konat již dvaadvacátým rokem a to od 1. do 16. ledna 2022.
Místo konání:Trutnov
Datum konání:1.1.2022 až 16.1.2022
Více informací na:https://www.trikralovasbirka.cz/?utm_source=web&utm_medium=referral&utm_campaign=CHCR_dej&utm_id=tks_22
Pořadatel:Oblastní charita Trutnov

Podrobný popis:

Cílem sbírky je nejen vybrat peníze a poskytnout je tam, kde jsou potřeba, ale především zachovat osobní kontakt, který se v posledních letech z našich životů nedobrovolně vytrácí. Pojďme se tedy jako každý rok stmelit a udělat SPOLU něco pro dobrou věc.

Za příspěvek do úředně zapečetěné pokladničky dostanete od tříkrálových koledníků kalendář, cukřík a požehnají Vašemu domu nápisem K+M+B 2022. Zajisté nezapomenou ani tradičně zazpívat svou
tříkrálovou koledu, kde Vám popřejí štěstí a zdraví.

Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2022 u nás na Trutnovsku bude použit k zakoupení nových elektrických polohovacích lůžek pro půjčovnu zdravotních pomůcek a přispěno bude také na zakoupení automobilu pro domácí hospicovou a paliativní péči Oblastní charity Trutnov.

V půjčovně jsou poskytovány zdravotní a kompenzační pomůcky všem potřebným, kteří i přes svůj dočasný či trvalý zdravotní hendikep chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. Cílovou skupinou jsou senioři, klienti se zdravotním postižením, lidé v produktivním věku po úrazu, děti, pacienti zdravotní a hospicové péče, ale i rodinní příslušníci, kteří v domácích podmínkách pečují o své nemocné blízké.

Domácí hospicová - paliativní je komplexní péče poskytovaná pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu nemoci. Jejím cílem je maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z nevyléčitelného onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Umožňuje tak nemocnému prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých.

Přispět můžete také na účet charity číslo 66008822/0800, VS: 777955026 nebo pomocí QR kódu.
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load