Na obsah stránky

 

Otakar Lebeda (1877 - 1901): Světla a stíny

Místo konání:Galerie města Trutnova
Datum konání:26.5.2022 až 27.8.2022
Pořadatel:Galerie města Trutnova

Podrobný popis:

Výstavou tvorby malíře Otakara Lebedy rozvíjí Galerie města Trutnova dlouhodobý koncept prezentace české krajinomalby přelomu 19. a 20. století. Lebedovo dílo, přestože vzniklo v rozmezí pouhých devíti let, citlivě reaguje na stěžejní otázky soudobého umění a ve své progresivní poloze také předznamenává jeho další vývoj. 

Otakar Lebeda nastoupil na pražskou Akademii výtvarných umění do ateliéru krajinomalby Julia Mařáka v pouhých patnácti letech. Přesto se záhy vypracoval a vedle Františka Kavána a Antonína Slavíčka byl považován za jednoho z nejnadanějších Mařákových žáků. Díky profesorovu benevolentnímu vedení a inspirativnímu prostředí ateliéru představovalo období studia pro Lebedu šťastnou životní éru. Výuka se odvíjela od dokonalého zvládnutí kresby, přes malbu zátiší až k plenérové tvorbě, kterou si studenti osvojovali při malování na četných školních exkurzích na Okoři, v Zákolanech, Bechyni či Krkonoších. Rovněž po absolvování studia Lebeda nepřestává intenzivně cestovat za výtvarnými podněty. Tvoří v rozličných destinacích napříč Čechami a vydává se malovat také do Paříže a na bretaňské pobřeží. Lebedovo horečné pátrání po nových krajinných motivech bylo provázeno vnitřními pochybnostmi, které se týkaly i tématu tvorby obecně. Jeho citlivá povaha a výjimečné nadání jej postupně dovedly k řešení jednoho z klíčových problémů umění počátku 20. století, jímž bylo zobrazení figury v krajině. Během práce na monumentálním obraze na téma tragické události z Chodska, Zabitý bleskem, si vyčerpaný a znejistěný umělec v necelých čtyřiadvaceti letech dobrovolně vzal život. 

V překvapivě rozsáhlém a vrstevnatém díle Otakara Lebedy můžeme sledovat postupný vývoj od realistických krajin k náladovým studiím, přes „barbizonskou“ zkušenost a impresionistické období až po expresivně cítěná plátna. Lebedova trutnovská výstava nabízí divákům důvěrné setkání s výjimečným talentem české krajinomalby sklonku 19. století.

Díla na výstavu zapůjčili: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie výtvarného umění v Náchodě, GASK Kutná Hora, Moravská galerie v Brně, Oblastní galerie v Liberci, Správa Pražského hradu, Vlastivědné muzeum ve Vysokém nad Jizerou, Východočeská galerie v Pardubicích a soukromí sběratelé.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 25. 5. od 17:00. Úvodní slovo pronese kurátor výstavy PhDr. Michael Zachař, v hudebním programu vystoupí violoncellista Petr Hejný, člen Stamicova kvarteta. Výstava potrvá do 27. 8.

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load