Na obsah stránky

 

Bohuslav Reynek (1892-1971): Výběr z grafického díla

Místo konání:Galerie města Trutnova
Datum konání:15.9.2022 až 26.11.2022 od 17:00 hodin
Pořadatel:Galerie města Trutnova

Podrobný popis:

Život a tvorba Bohuslava Reynka, básníka, grafika a překladatele z francouzštiny a němčiny, jsou nerozlučně spjaty s petrkovským statkem na Vysočině. Přestože byl Reynek na počátku své tvůrčí dráhy v kontaktu s výtvarnou avantgardou a prostřednictvím své ženy, básnířky Suzanne Renaudové, také s prostředím francouzské literatury, zvolil si záhy cestu solitéra. Samota v různých podobách – tvůrčí, samota z nepochopení i vnější politická samota – se stala pro jeho básnické i grafické dílo určující. Většinu života Reynek ostatně strávil v relativní izolaci Petrkova, kde po smrti otce převzal správu nad rodovým statkem a po jeho zestátnění v roce 1948 zde pracoval jako zemědělský dělník. Dům, zahrada a jejich bezprostřední okolí se mu staly útočištěm, zázemím a nekonečným zdrojem inspirace. Reynkovo grafické a básnické dílo charakterizuje neostrý předěl mezi duchovním a profánním, světem lidským a světem tvorů a objektů. Kresbě a malbě se jako výtvarný samouk začal věnovat již během studií na jihlavské reálce. Ve třicátých letech pro sebe postupně objevil grafiku, věnoval se především technikám tisku z hloubky – suché jehle a leptu, často v kombinaci s monotypem. Tematické okruhy zůstávají konstantní – zejména pastorální motivy, zátiší z okolí domu a zahrady a biblické výjevy. Reynkovo dílo nesmělo být od roku 1948 až do poloviny 60. let vydáváno ani vystavováno. Na rozdíl od řady dalších katolických spisovatelů se však nestal obětí politických procesů v 50. letech, ale plného uznání se mu dostalo až po pádu komunismu. 

Reynkovo grafické dílo, ryzí výtvarné vyznání básnícího venkovana křehké v obsahu i formě, nesporně náleží ke zlatému fondu českého umění 20. století. Galerie města Trutnova je poctěna zprostředkovat setkání s jeho tvorbou milovníkům umění v regionu. Výstava potrvá do 26. 11.


 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load