Na obsah stránky

 

Potkat jelena/Aktualizace motivu jelena a laně v moderním a současném umění

Místo konání:Galerie města Trutnova
Datum konání:8.12.2022 až 4.3.2023
Pořadatel:Galerie města Trutnova

Podrobný popis:

Potkat jelena je vzácný a magický zážitek. Evropské dějiny podávají nespočet zpráv o tom, že setkání s jelenem či laní předcházelo významným událostem nebo mělo pro zúčastněné fenomenální životní význam. Dějinotvorná role jelenovité zvěře zanechala v evropské kultuře nesmazatelnou stopu a umělecká díla inspirovaná těmito pozoruhodnými, čarokrásnými tvory vypráví osobitý příběh umění.

Impozantní tělesná stavba jelena v kontrastu s ladností jeho pohybu, fascinující koloběh dorůstajícího paroží nebo ohromující zvuk troubení „krále lesa“ v období říje od nepaměti poutaly pozornost a podněcovaly lidskou obrazotvornost. Působivé atributy předurčily jelena stát se jedním z nejzobrazovanějších zvířat v dějinách hmotné kultury již od pravěku. Jeho kult je vedle lovu spojován především se sluncem, moudrostí, vznešeností ducha, plodností, obnovou životní síly a v neposlední řadě cestou do jiného světa. Symbolika jelenů a laní je nesmírně mnohavrstevnatá a vedle estetických kvalit motivu poskytuje nevyčerpatelnou studnici výtvarné inspirace. Téma jelení zvěře překvapivě neztrácí na aktuálnosti ani ve spletitém kontextu současného vizuálního umění.

Setkání s jeleny a laněmi v Galerii města Trutnova má podobu reprezentativního výběru děl moderních a současných českých umělců, od krajinářských mistrů 19. století až po mladé autory, kteří ve své tvorbě sledují nejaktuálnější výtvarné tendence. Bez ohledu na století vzniku děl, výtvarný obor či použitou techniku má jejich výpověď o jelenovité zvěři strhující charakter. Plný barev, vypjatých tvarů, vzrušujících příběhů a skrytých symbolů. Potkat jelena v galerii je zkrátka vzácný a magický zážitek.

Potkat jelena/ aktualizace motivu jelena a laně v moderním a současném umění:

Michal Burget, Zdeněk Daněk, Jiří David, Ernst Gustav Doerell, Pavel Doskočil, Michal Gabriel, Kurt Gebauer, Jiří Grus, Tomáš Hlavenka, Markéta Hlinovská, Bohumil Kafka, Krištof Kintera, Josef Kotrba, Tomáš Lahoda, Adolf Lachman, Adolf Liebscher, Martin Mainer, Quido Mánes, Julius Eduard Mařák, MICL, Petr Nikl, Tomáš Pavlacký, Tomáš Pilař, Viktor Pivovarov, Jan Preisler, Michael Rittstein, Lucie Svobodová, Petra Vlachynská, Raimund Antonín Wolf, Markéta Zlesáková.

Vernisáž se uskuteční ve středu 7. 12. od 17:00, v hudebním programu vystoupí hornisté z České lesnické akademie Trutnov. Výstava potrvá do 4. 3. 2023.

Součástí výstavy Potkat jelena v Galerii města Trutnova je rovněž instalace sochy Červený jelen od Michala Gabriela ve veřejném prostoru města (Bulharská ulice).


 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load