inforecepce.jpg

U P O Z O R N Ě N Í

Vážení klienti, dne 1.7.2018 nabývá účinnosti zákon č. 199/2017 Sb., kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zmíněná novelizace s sebou přináší rozsáhlé změny na úseku agendy řidičů, zejména v částečném rozvolnění místní příslušnosti a přechodu na digitalizaci fotografií a podpisů. V této souvislosti bude detašované pracoviště MěÚ Trutnov, registr řidičů na oddělení dopravně správních agend, Horská 932, kancelář č. 009, uzavřen dne: 28.6.2018 čtvrtek od 11.00 hod. a 29.6.2018 pátek.

Děkujeme Vám za pochopení.

Mgr. Leoš Křemenský
vedoucí odboru

Nahoru


kalendar-jednani-2.gif


zvukove-zaznamy-2.gif

 

banner-app-f.jpg