Řády, statuty, zásady

Souhrn těchto předpisů stanoví pravidla pro jednání zastupitelstva města, pravidla správy městského parku, lesoparku, veřejných pohřebišť, smuteční obřadní síně. Dále obsahuje závazné postupy pro udělování cen města Trutnova. Zásady jsou pak závazné organizační úpravy a postupy pro jmenovitou činnost popř. agendu. Všechny tyto předpisy jsou schvalovány Radou města Trutnova v odůvodněných případech zastupitelstvem města.

číslo předpisu ŘÁDY
1-2015 Jednací řád Zastupitelstva města Trutnova
3-2011 Návštěvní řád "Městského parku"
4-2011 Návštěvní řád "Lesoparku"
5-2017 Provozní řád "Smuteční obřadní síně" a "Administrativní správní budovy" - úplné znění
6-2017 Řád veřejných pohřebišť města Trutnova - úplné znění
7-2017 Ceník - pohřebnictví - úplné znění
číslo předpisu STATUTY
1/2011 Statut čestného občanství města Trutnova
2/2011 Statut kulturní ceny města Trutnova
3/2011 Statut sportovních cen města Trutnova
číslo předpisu ZÁSADY
1/1996 Zásady pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku města Trutnova
1/2010 Pravidla o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Trutnovu Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.
1/2013 Zásady o způsobu stanovení výše nájemného za nebytové prostory

1/2015

Postup při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (žádost)

3/2015

O některých úkonech při nájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky majetku města Trutnova

4/2015

Postup při pronájmu obecních bytů

5/2015-ÚZ

Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů

6/2015

Zásady č. 6/2015, o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov ve městě Trutnově

1/2016

Zásady č. 1/2016 - Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova

2/2016

Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově
Příloha č. 1 - Žádost o umístění v DPS (doc)
Příloha č. 2 - Kritéria pro umísťování občanů v DPS (doc)

1/2017

Zásady č. 1/2017 - Požární řád města Trutnova

Nahoru


kalendar-jednani-2.gif


zvukove-zaznamy-2.gif

 

banner-cndt.gif