Výzva města Trutnova

Město Trutnov vyzývá občany a pořadatele akcí v Trutnově k DOPLNĚNÍ ČI AKTUALIZACI již stávající obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, o nočním klidu, kterou schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání dne 2. 5. 2017.

Nové návrhy, změny již ve vyhlášce zapsaných akcí nebo jejich vymazání, prosím, zasílejte nejpozději do 30. 11. 2017 na adresu: 

Městský úřad Trutnov
Odbor Kancelář MěÚ
Mgr. Michaela Dědková
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov

Na obálku uveďte heslo:
„Návrh – Noční klid“

V této lhůtě lze podat k předmětu výzvy i připomínky či jiné podněty. U vymezených akcí může být zkrácena doba nočního klidu nebo nebude muset být dodržena vůbec.

Návrh by měl obsahovat:

 • Název akce
 • Termín (datum a čas konání akce nebo způsob jeho určení)
 • Místo konání
 • Jméno pořadatele
 • Zdůvodnění významu akce pro město
 • Kontaktní údaje navrhovatele

Obecně platí, že doba nočního klidu je od 22:00 do 06:00. V souvislosti se změnou zákona o ochraně veřejného zdraví a s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přijalo město Trutnov obecně závaznou vyhlášku, která udělila výjimky z povinnosti dodržovat noční klid. Byla učiněna výzva občanům, organizacím, spolkům, oddílům a podobně, aby zaslali na Městský úřad Trutnov návrh akcí, u kterých se domnívají, že by měly být uvedeny v obecně závazné vyhlášce o úpravě doby nočního klidu. U následujících akcí byla obecně závaznou vyhláškou vymezena doba nočního klidu kratší, a to od 00:00 do 06:00:

 • slavnosti Pálení čarodějnic – v noci z 30. dubna na 1. května
 • slavnosti Trutnovský Majáles – jedna noc
 • slavnosti „Už ho nesou“ – jedna noc
 • Trutnovské vinařské slavnosti – jedna noc
 • tradiční akce Cirk-UFF – čtyři noci
 • akce PIVOFEST – jedna noc
 • akce Závody dračích lodí – jedna noc
 • akce Dolce fest – jedna noc
 • akce Open Air Festival Trutnov – čtyři noci
 • akce Garage párty – čtyři noci

U akce Obscene Extreme Festival (pět nocí) byla vymezena kratší doba nočního klidu jiná pro jednotlivé dny. Dále byla v době letních prázdnin vymezena doba nočního klidu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli od 23:00 do 06:00. O silvestrovské noci pak nebyla vymezena žádná doba nočního klidu.
Upozorňujeme, že do obecně závazné vyhlášky mohou být zařazeny pouze kulturní, společenské a sportovní akce pořádané ve venkovním prostoru, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Pořadatelé soukromých akcí jednotlivců, spolků, organizací atd., na které nemá přístup široká veřejnost, však mohou využít omezení doby nočního klidu, která je pro jednotlivé akce v obecně závazné vyhlášce uvedena. V ostatních dnech je nutné se řídit dobou nočního klidu od 22:00 do 06:00.

Nahoru


kalendar-jednani-2.gif


zvukove-zaznamy-2.gif

 

banner-strom.gif