Územně analytické podklady ORP Trutnov

Cílem je zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území, zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území a vytváření předpokladů pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území. ÚAP dále slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (především územních plánů obcí), jejich změn a pro rozhodování v území...

Více o projektu najdete zde

Nahoru


on-line2.jpg
banner-trutnov.gif
formulare.jpg

 

banner-kino.gif