Poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova

Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova upravují Zásady č. 1/2016.

Právnické nebo fyzické osoby mající sídlo nebo bydliště především na území města nebo působící na území města si mohou požádat o poskytnutí dotace na účel určený v Programu dotací vyhlášeném městem nebo na jiný účel na základě vlastní individuální žádosti. Podmínky poskytování a čerpání dotací se řídí Zásadami č. 1/2016.

 

Zásady č. 1/2016 naleznete na webu města na adrese http://www.trutnov.cz/file/11201/.

 

Součástí Zásad jsou také povinné formuláře, které si můžete stáhnout ve formátu *.doc na adrese http://www.trutnov.cz/folder/636/.

 

 

PROGRAM DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA 2016
1. Dotace na účely v kategorii SPORT:
1.1. Dotace na údržbu sportovišť
1.2. Dotace na sportovní akce
1.3. Dotace na činnost sportovních organizací 
1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport
1.5. Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže
 
2. Dotace na účely v kategorii KULTURA:
2.1. Dotace na kulturní akce
2.2. Dotace na činnost kulturních organizací
 
3. Dotace na účely v kategorii OSTATNÍ:
3.1. Dotace na rozvoj cestovního ruchu
3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb
3.3. Dotace na prevenci kriminality
3.4. Dotace na péči o životní prostředí
3.5. Ostatní dotace výše nedefinované
 
 
Veškeré podrobnosti a další podmínky jsou uvedeny na webu města v příslušných odkazech. V případě dotazů Vám bližší informace sdělí odpovědný pracovník - Bc. Lenka Švecová, DiS., tel. 499 803 128, svecova@trutnov_cz.

 

Nahoru


on-line2.jpg
banner-trutnov.gif
formulare.jpg

 

banner-trhy.gif