Oficiální úřední deska města Trutnova.
Dokumenty na této úřední desce najdete také
ve vestibulu budovy Městského úřadu (Slovanské nám. 165, Trutnov)

mestsky_urad_linka.gif

 
Registr veřejnoprávních smluv 
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
06.04.2018 06.04.2021 pdf Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 130/17
Trutnov trails, z.s., ze dne 20.03.20018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 15/18
SPARTAK TRUTNOV,z.s., ze dne 21.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.9/18
Mateřské centrum KAROlínka, z.s., ze dne 23.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 13/18
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., ze dne 15.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.12/18
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., ze dne 15.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 11/18
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., ze dne 15.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 18/18
HC TRUTNOV, z.s., ze dne 14.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 10/18
Centrum inovací a podnikání Trutnov, z.s., ze dne 13.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.14/18
MFK Trutnov, z.s., ze dne 12.03.2018
Křivková Hana
10.01.2018 10.01.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/18
Trutínek - rodinné centrum, z.s., ze dne 09.01.2018
Křivková Hana
10.01.2018 pdf Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 156/17
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, ze dne 04.01.2018
Křivková Hana
09.01.2018 09.01.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/18
SK Horní Staré Město, z.s., ze dne 05.01.2018
Křivková Hana
21.12.2017 21.12.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 182/17
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., ze dne 20.12.2017
Křivková Hana
20.12.2017 20.12.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 186/17
Hokejový klub DRACI, z.s., ze dne 18.12.2017
Křivková Hana
20.12.2017 20.12.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 187/17
MFK Trutnov, z.s., ze dne 18.12.2017
Křivková Hana
1 2 3 4 5 6      ››
Uložení písemností
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
23.04.2018 04.05.2018 pdf Uložení písemnosti - pan Ing. Vlastimil Vavřina, nar. 28.9.1962, trvale bytem Slovanské náměstí 165, Trutnov Myslivcová Iva
17.04.2018 27.04.2018 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti pan Syrochman Jiří
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Jiří Syrochman má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost připravenou k vyzvednutí.
Podrazilová Eva
Veřejné vyhlášky
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
19.04.2018 09.05.2018 Veřejná vyhláška 37457-2018
Opatřené obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Úpice, ul. Myslbekova
Myslivcová Iva
18.04.2018 04.05.2018 pdf Veřejná vyhláška_rozhodnutí
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu o odvolání Bc. Kamila Kocúra, Babí 20, 541 01 Trutnov, ze dne 4. prosince 2017.
Majerová Kristina
18.04.2018 04.05.2018 Veřejná vyhláška_11726
Přechodná úprava provozu z důvodu konání akce Olfin Car Trutnovský půlmaraton.
Majerová Kristina
12.04.2018 02.05.2018 Veřejná vyhláška 34921-2018
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích stanovenou obecnými schématy pro označování pracovních míst na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve vlastnictví, nebo správě města Trutnova
Myslivcová Iva
11.04.2018 14.05.2018 pdf Oznámení o vystavení návrhu zadání ÚP Svoboda nad Úpou Hlíza Marek Mgr.
10.04.2018 26.04.2018 Veřejná vyhláška 33780-2018
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Trutnov, části obce Horní Staré Město, ul. K Pěti bukům
Myslivcová Iva
10.04.2018 26.04.2018 Veřejná vyhláška 32830-2018
Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Trutnov, část obce Volanov, ulice Ve Vilkách a Potoční
Grundmannová Petra
09.04.2018 25.04.2018 Veřejná vyhláška 33339-2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/304, silnici III/3012 a na místních komunikacích viz situace, v obci a k.ú. Úpice
Grundmannová Petra
28.03.2018 28.04.2018 pdf Veřejná vyhláška - koupací sezóna 2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy ""Monitorovací kalendář - koupací sezóna 2018 Návrh opatření je přílohou tohoto dokumentu
Síč Tomáš
26.09.2017 pdf 1705 - OZV Poplatky ze vstupného.pdf
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.  
Uvízl Jaroslav
Prodej pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
18.04.2018 04.05.2018 pdf Záměr města - prodej pozemků - usnesení RM 08-2018
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 16. dubna 2018
Možíšová Blanka
05.09.2017 pdf Nabídka pozemků k výstavbě - starší nabídky
Nabídka 4 pozemků ve vlastnictví města Trutnova k výstavbě. Jedná se o pozemky v k.ú. Starý Rokytník, k.ú. Trutnov a k.ú. Lhota u Trutnova.
Možíšová Blanka
Pronájem pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
18.04.2018 04.05.2018 pdf Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 08-2018
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 16. dubna 2018
Možíšová Blanka
11.04.2018 27.04.2018 pdf Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 08-2018
Usnesení Porady vedení města Trutnova ze dne 9. dubna 2018.
Šitinová Dagmar
Prodej nemovitostí
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
17.01.2018 04.06.2018 pdf Prodej č.p. 18 Voletiny Trutnov restaurace
ZM č. 2017-172/5 ze dne 11.12.2017
Košťálová Blanka
Pronájem nebytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
18.04.2018 11.05.2018 pdf Slovanské nám 165 obecně VÝVĚSKA.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání - vývěska v budově MěÚ
Machová Blanka
18.04.2018 11.05.2018 pdf Dohoda o kauci a o smluvní pokutě _Slovanské nám 165-vývěska.pdf
Dohoda o kauci - příloha žádosti k VŘ
Machová Blanka
18.04.2018 11.05.2018 pdf TISKOPIS - ŽÁDOST o nemovitost - VŘ.pdf
Formulář žádosti k VŘ
Machová Blanka
18.04.2018 11.05.2018 Slovanské náměstí 165 - vývěska
Pronájem reklamní vývěsky v budově MěÚ
Machová Blanka
18.04.2018 04.05.2018 pdf Bulharská 55, prodloužení NS.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání paní Daně Vladykové, IČ 729 25 353
Machová Blanka
17.04.2018 02.05.2018 pdf kaple sv Tekly do 28.05.2018.pdf
Výpůjčka nebytových prostor
Machová Blanka
21.03.2018 11.05.2018 pdf Dohoda o kauci a o smluvní pokutě _Jihoslovanská 26 _1 místnost_.pdf
Příloha žádosti k výběrovému řízení
Machová Blanka
21.03.2018 11.05.2018 pdf TISKOPIS - ŽÁDOST o nemovitost - VŘ.pdf
Tiskopis k výběrovému řízení
Machová Blanka
21.03.2018 11.05.2018 pdf Jihoslovanská 26 obecně.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání - výběrové řízení
Machová Blanka
21.03.2018 11.05.2018 Jihoslovanská 33 - VŘ
Pronájem prostor sloužících podnikání - výběrové řízení
Machová Blanka
21.03.2018 11.05.2018 pdf Jihoslovanská 33 obecně.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání - výběrové řízení
Machová Blanka
21.03.2018 11.05.2018 pdf Dohoda o kauci a o smluvní pokutě _Jihoslovanská 33 _1 místnost_.pdf
Příloha žádosti k výběrovému řízení
Machová Blanka
21.03.2018 11.05.2018 pdf TISKOPIS - ŽÁDOST o nemovitost - VŘ.pdf
Tiskopis žádosti k výběrovému řízení
Machová Blanka
21.03.2018 11.05.2018 Bulharská 143 - VŘ
Pronájem prostor sloužících podnikání - výběrové řízení
Machová Blanka
21.03.2018 11.05.2018 Národní 199 - VŘ
Pronájem prostor sloužících podnikání - VŘ
Machová Blanka
1 2      ››
Pronájem bytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
04.04.2018 11.05.2018 Pronájem bytu Palackého 80
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 03.04.2018.
Illnerová Alena
04.04.2018 11.05.2018 Pronájem bytu M. Gorkého 262
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 03.04.2018.
Illnerová Alena
Výběrová řízení
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
10.04.2018 27.04.2018 Výběrové řízení na obsazení místa úředník – euromanažer v oddělení územního plánování na Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov_32925_2018
Úředník – euromanažer v oddělení územního plánování na Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov.
Tommová Renáta
10.04.2018 26.04.2018 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel na Odboru správním Městského úřadu Trutnov_33558_2018
Úředník oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel na Odboru správním Městského úřadu Trutnov.
Tommová Renáta
21.03.2018 04.05.2018 pdf Konkurzní řízení_Dolní Lánov
Starosta obce Dolní Lánov vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Dolní Lánov (viz příloha).
Majerová Kristina
Dražby a exekuce
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
17.04.2018 07.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 203 EX 40296/17-34
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
17.04.2018 19.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 098 EX 01108/09-110
Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul, Exekutorský úřad Praha 9, vydává usnesení o opakovaném dražebním jednání.
Podrazilová Eva
17.04.2018 20.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 085 EX 13704/14-322
Sloudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9, vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.
Podrazilová Eva
17.04.2018 04.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 047 EX 2/17-49
Soudní exekutorka JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.
Podrazilová Eva
17.04.2018 22.05.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 123 EX 3770/09-53
Soudní exekutor Mgr. Libor Cink, Exekutorský úřad Břeclav, vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.
Podrazilová Eva
26.03.2018 17.05.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 203 EX 37869/14-147
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.
Podrazilová Eva
26.03.2018 03.05.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 197 EX 14960/15-94
Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
07.03.2018 17.05.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 099 EX 703/12-103
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.
Podrazilová Eva
09.01.2018 18.07.2018 pdf Usnesení o elektronické dražbě 181 EX 204/17-132
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek vydává toto usnesení, kterým ruší elektronickou dražbu, která se měla konat dne 9.1.2018 a zároveň tímto usnesením stanovuje náhradní datum této exekuce na 17.7.2018.
Podrazilová Eva
Ostatní zprávy
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
23.04.2018 14.05.2018 pdf Přerušení dodávky elektřiny 11.05.2018
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 11. května 2018 v Trutnově - Bojišti (viz příloha).
Majerová Kristina
20.04.2018 18.05.2018 pdf Aukční vyhláška HTU_011_2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje na den 20. dubna konání aukce. Jedná se o prodej movité věci - pánského jízdního kola zn. Liberta.
Majerová Kristina
17.04.2018 11.05.2018 pdf Aukční vyhláška HTU_006_2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje na 17. dubna konání aukce. Jedná se o prodej movité věci - nabíječky na mobilní telefon LG.
Majerová Kristina
17.04.2018 11.05.2018 pdf Aukční vyhláška HTU_010_2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje na 17. dubna konání aukce. Jedná se o prodej movité věci - MP3 přehrávače s nabíjecím adaptérem.
Majerová Kristina
17.04.2018 11.05.2018 pdf Aukční vyhláška HTU_009_2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje na 17. dubna konání aukce. Jedná se o prodej movité věci - hodinek s hnědým páskem zn EYKI.
Majerová Kristina
17.04.2018 11.05.2018 pdf Aukční vyhláška HTU_008_2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje na 17. dubna konání aukce. Jedná se o prodej movité věci - hodinek s páskem z bílého kovu zn. Charles Delon.
Majerová Kristina
17.04.2018 11.05.2018 pdf Aukční vyhláška HTU_007_2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje na 17. dubna konání aukce. Jedná se o prodej movitých věcí - dvou kusů originálního držáku do auta zn. HUAWEI.
Majerová Kristina
13.04.2018 30.04.2018 pdf Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Oznámení o nálezu věcí a psů na území obce Trutnov
Morávková Eva
09.04.2018 25.04.2018 pdf Přerušení dodávky elektřiny 24.04.2018
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 24. dubna 2018 (viz přílohy).
Majerová Kristina
07.03.2018 09.07.2018 pdf Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Oznámení o nálezu věcí a zvířat na území obce Trutnov
Morávková Eva
25.01.2018 30.04.2018 pdf Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov oznamuje, že v k. ú. Starý Rokytník bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize potrvá v období od 26.3.2018 přibližně do 31.12.2018 (viz příloha).
Majerová Kristina
08.01.2018 31.12.2018 pdf Oznámení dobrovolného svazku obcí KVM
Povinně zveřejňované dokumenty dobrovolného svazku obcí Královská věnná města (viz příloha).
Majerová Kristina
31.03.2017 pdf Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova.pdf
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova
Daňková Ilona
22.03.2017 22.03.2022 Královská věnná města - povinně zveřejňované informace - návrh rozpočtu, rozpočtový výhled
KVM - povinně zveřejňované informace
Tommová Renáta
06.01.2017 pdf Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice na udržitelný rozvoj Hospodková Michaela

 

Nahoru


on-line2.jpg
banner-trutnov.gif
formulare.jpg

 

banner-kino.gif