Oficiální úřední deska města Trutnova.
Dokumenty na této úřední desce najdete také
ve vestibulu budovy Městského úřadu (Slovanské nám. 165, Trutnov)

mestsky_urad_linka.gif

 
Registr veřejnoprávních smluv 
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
17.10.2017 17.10.2020 pdf Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 18/17
Centrum inovací a podnikání Trutnov, z.s., ze dne 12.10.2017
Křivková Hana
13.10.2017 13.10.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 96/17
Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., ze dne 09.10.2017
Křivková Hana
13.10.2017 13.10.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 165/17
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., ze dne 09.10.2017
Křivková Hana
09.10.2017 09.10.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 156/17
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, ze dne 04.10.2017
Křivková Hana
02.10.2017 02.10.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 154/17
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ze dne 27.09.2017
Křivková Hana
02.10.2017 02.10.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 162/17
HC TRUTNOV, z.s., ze dne 29.09.2017
Křivková Hana
22.09.2017 22.09.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 161/17
MFK Trutnov, z.s., ze dne 22.09.2017
Křivková Hana
22.09.2017 22.09.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 163/17
Spolek občanů Babí, z.s., ze dne 22.09.2017
Křivková Hana
22.09.2017 22.09.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 164/17
Stachelberg, z.s., ze dne 21.09.2017
Křivková Hana
25.08.2017 25.08.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 132/17
Krkonoše - svazek měst a obcí, ze dne 24.08.2017
Křivková Hana
28.07.2017 28.07.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 138/17
HC TRUTNOV, z.s., ze dne 24.07.2017
Křivková Hana
26.07.2017 26.07.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 137/17
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., ze dne 11.07.2017
Křivková Hana
26.07.2017 26.07.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 140/17
MFK Trutnov, z.s., ze dne 12.07.2017
Křivková Hana
24.07.2017 24.07.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 130/17
Trutnov trails, z.s., ze dne 14.07.2017
Křivková Hana
12.07.2017 12.07.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 111/17
SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p.s., ze dne 28.06.2017
Křivková Hana
1 2 3 4 5 6      ››
Uložení písemností
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
16.11.2017 27.11.2017 pdf Oznámení o uložení písemnosti - Syrochman Jiří
Správní odbor Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Syrochman Jiří má v informační recepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, uloženou a připravenou písemnost k vyzvednutí.
Ábelová Lucie
15.11.2017 27.11.2017 pdf Oznámení o uložení písemnosti - Lévai Karel
Správní odbor Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Lévai Karel má v informační recepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, uloženou a připravenou písemnost k vyzvednutí.
Ábelová Lucie
13.11.2017 24.11.2017 pdf Oznámení o uložení písemnosti - Szedlák Lukáš
Správní odbor Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Szedlák Lukáš má v informační recepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, uloženou a připravenou písemnost k vyzvednutí.
Ábelová Lucie
Veřejné vyhlášky
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
21.11.2017 07.12.2017 Veřejná vyhláška 111547-2017
Rozhodnutí o umístění stavby: Odkanalizování obce Babí, obec Trutnov, část obce Babí
Myslivcová Iva
15.11.2017 01.12.2017 Veřejná vyhláška 110941-2017
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/30110 v obci Chvaleč
Myslivcová Iva
14.11.2017 30.11.2017 Veřejná vyhláška 109770-2017
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Janské Lázně, ul. Janská
Myslivcová Iva
14.11.2017 30.11.2017 Veřejná vyhláška 110592-2017
Oznámení návrhu opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Janské Lázně, ul. Janská
Myslivcová Iva
13.11.2017 29.11.2017 pdf Veřejná vyhláška 110499-2017 - Stavební povolení: Rekonstrukce lesní cesty "K Lysečinské boudě" v obci Horní Maršov Myslivcová Iva
13.11.2017 29.11.2017 Veřejná vyhláška 110157-2017
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ulici Husova v obci Úpice, pro označení pracovního místa v souvislosti s prováděním stavebních prací
Grundmannová Petra
09.11.2017 28.11.2017 Veřejná vyhláška 108678-2017
Oznámení návrhu opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Vlčice na p. p. č. 3580 v k. ú. Vlčice u Trutnova
Myslivcová Iva
08.11.2017 24.11.2017 Veřejná vyhláška 106718-2017
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/01615 a místní komunikaci - ul. Debrnská v obci Trutnov, části obce Voletiny a veřejně přístupných účelových komunikacích na p. p. č. 529/13 a 551/2 v obci Trutnov, části obce Poříčí
Myslivcová Iva
08.11.2017 24.11.2017 Veřejná vyhláška 108187-2017
Oznámení návrhu opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/01615 a místní komunikaci - ul. Debrnská v obci Trutnov, části obce Voletiny a veřejně přístupných účelových komunikacích na p. p. č. 529/13 a 551/2 v obci Trutnov, části obce Poříčí
Myslivcová Iva
06.11.2017 22.11.2017 pdf Veřejná vyhláška 107585-2017
Seznámení s podklady rozhodnutí - omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci obec Úpice, kat. území Úpice na pozemcích parc. č. 382/12, 382/18, 710, 717/2 v katastrálním území Úpice
Grundmannová Petra
06.11.2017 22.11.2017 pdf Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Novotná Eva
02.11.2017 04.12.2017 pdf Veřejná vyhláška o doručení návrhu zadání "Regulačního plánu Janské Lázně - Protěž"
Veřejná vyhláška o doručení návrhu zadání "Regulačního plánu Janské Lázně - Protěž"
Hospodková Michaela
26.09.2017 pdf 1705 - OZV Poplatky ze vstupného.pdf
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.  
Uvízl Jaroslav
Prodej pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
08.11.2017 24.11.2017 pdf Záměr města - prodej pozemků, uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí - usnesení RM 20-2017.pdf
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 6. listopadu 2017
Možíšová Blanka
08.11.2017 24.11.2017 pdf Záměr města - směna, pronájem a následný prodej pozemků - usnesení RM 20-2017.pdf
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 6. listopadu 2017
Možíšová Blanka
08.11.2017 28.02.2018 pdf Záměr města - uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p.p. 50/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova k výstavbě rodinného domu - usnesení RM 20-2017.pdf
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 6. listopadu 2017
Možíšová Blanka
05.09.2017 pdf Nabídka pozemků k výstavbě - starší nabídky
Nabídka 4 pozemků ve vlastnictví města Trutnova k výstavbě.
Možíšová Blanka
Pronájem pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
15.11.2017 01.12.2017 pdf Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - PV 21 - 2017
Usnesení porady vedení města Trutnova ze dne 13. listopadu 2017.
Šitinová Dagmar
08.11.2017 24.11.2017 pdf Záměr města - směna, pronájem a následný prodej pozemků - usnesení RM 20-2017.pdf
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 6. listopadu 2017
Možíšová Blanka
Prodej nemovitostí
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
20.09.2017 02.01.2018 pdf Bezúplatný převod podílu 51% na domech č.p. 658, 659, 660 Horská ulice Trutnov, HSM
Usnesení ZM č. 2017-120/4 ze dne 18.09.2017
Košťálová Blanka
Pronájem nebytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
25.10.2017 31.12.2017 pdf Pronájem nebytových prostor_starší nabídky 2017-10-25.pdf
Pronájem nebytových prostor - starší nabídky
Machová Blanka
Pronájem bytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
25.10.2017 08.12.2017 Pronájem bytu Krakonošovo náměstí čp. 69
 Usnesení Rady města Trutnova ze dne 23.10.2017.
Illnerová Alena
Výběrová řízení
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
14.11.2017 08.12.2017 Výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst úředníka Odboru výstavby_110055_2017
Úředník Odboru výstavby Městského úřadu Trutnov - 2 pracovní místa.
Tommová Renáta
08.11.2017 24.11.2017 Výběrové řízení na obsazení místa místa úředníka na Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Trutnov – technický poradce a konzultant pro příspěvkové organizace_108769_2017
Úředník na Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Trutnov – technický poradce a konzultant pro příspěvkové organizace.
Tommová Renáta
07.11.2017 23.11.2017 Výběrové řízení na obsazení místa místa úředníka v oddělení sociálně-právní ochrany dětí_107608_2017
Úředník oddělení sociálně-právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Trutnov.
Tommová Renáta
Dražby a exekuce
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
02.11.2017 31.01.2018 pdf dražební vyhláška - 105382-2017
Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera vydává usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.
Ábelová Lucie
02.11.2017 30.11.2017 pdf Dražební vyhláška - 106289-2017.pdf
Dražební společnost PROKONZULTA, a.s., oznamuje konání opakované elektronické dražby dobrovolné.
Ábelová Lucie
02.11.2017 30.11.2017 pdf Dražební vyhláška - 105587-2017
Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň, vydává dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu. 
Ábelová Lucie
27.10.2017 21.12.2017 pdf Dražební vyhláška - 102612-2017
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, vydává tuto dražební vyhlášku.
Ábelová Lucie
27.10.2017 06.12.2017 pdf Dražební vyhláška - 103663-2017
Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání - dražební vyhlášku. 
Ábelová Lucie
27.10.2017 18.01.2018 pdf Dražební vyhláška - 102263-2017
JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, vydává dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí. 
Ábelová Lucie
18.10.2017 29.11.2017 pdf Usnesení - 99777-2017
Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, vydává tuto dražební vyhlášku.
Ábelová Lucie
18.10.2017 14.12.2017 pdf Dražební vyhláška . 101694-2017
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorský úřad Přerov, vydává tuto dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci. 
Ábelová Lucie
12.10.2017 23.11.2017 pdf Dražební vyhláška - 96680-2017
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer vydává tuto dražební vyhlášku a nařizuje elektronickou dražbu.
Ábelová Lucie
12.10.2017 28.11.2017 pdf Dražební vyhláška - 96887-2017
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Prodej rodinného domu v obci Trutnov.
Ábelová Lucie
12.10.2017 23.11.2017 pdf Dražební vyhláška - 98743-2017
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - prodej pozemků v obci Trutnov.
Ábelová Lucie
12.10.2017 06.12.2017 pdf Usnesení - 98457-2017
JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekuorského úřadu Svitavy, vydává usnesení o stanovení data dražby. 
Ábelová Lucie
12.10.2017 23.11.2017 pdf Usnesení - 97953-2017
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, rozhodl o nekonání se dražebníh jednání.
Ábelová Lucie
05.10.2017 30.11.2017 pdf Dražební vyhláška - 95518-2017
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. vydává usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronikcou dražbu.
Ábelová Lucie
05.10.2017 29.11.2017 pdf Dražební vyhláška - 96677-2017
Soudní exekutor JUDRr. Igor Olma vydává toto usnesení o nařízení elektronické dražby - dražební vyhlášku.
Ábelová Lucie
1 2      ››
Ostatní zprávy
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
20.11.2017 06.12.2017 pdf Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy o lesích a o změně a doplnění zákonů.pdf
Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy, vydané podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.,  o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ryšavá Martina
13.11.2017 24.11.2017 pdf Oznámení o zahájeném řízení o kácení dřevin
Sp.zn.: 2017/8486/ŽP/KAV
Zárubová Markéta
13.11.2017 24.11.2017 pdf Oznámení o zahájeném řízení o kácení dřevin
Sp.zn.: 2017/8454/ŽP/KAV
Zárubová Markéta
09.11.2017 27.11.2017 pdf Trutnov-Commercial Park na p.p.č. 2391, 2492, 255,k.ú.Horní Staré Město.pdf
Trutnov-Commercial Park na p.p.č. 2391, 2492, 255,k.ú.Horní Staré Město.pdf
Ryšavá Martina
11.10.2017 12.12.2017 pdf Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Oznámení o nálezu věcí a zvířat na území obce Trutnov
Morávková Eva
15.09.2017 01.04.2018 pdf Veřejná vyhláška MZe - Návrh obecné povahy - zastavení jiných těžeb dřeva než těžeb nahodilých
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Žačok Vendelín
31.03.2017 pdf Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova.pdf
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova
Daňková Ilona
22.03.2017 22.03.2022 Královská věnná města - povinně zveřejňované informace - návrh rozpočtu, rozpočtový výhled
KVM - povinně zveřejňované informace
Tommová Renáta
06.01.2017 pdf Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice na udržitelný rozvoj Hospodková Michaela

 

Nahoru


on-line2.jpg
banner-trutnov.gif
formulare.jpg

 

banner-strom.gif