Oficiální úřední deska města Trutnova.
Dokumenty na této úřední desce najdete také
ve vestibulu budovy Městského úřadu (Slovanské nám. 165, Trutnov)

mestsky_urad_linka.gif

 
Registr veřejnoprávních smluv 
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
10.01.2018 10.01.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/18
Trutínek - rodinné centrum, z.s., ze dne 09.01.2018
Křivková Hana
10.01.2018 pdf Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 156/17
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, ze dne 04.01.2018
Křivková Hana
09.01.2018 09.01.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/18
SK Horní Staré Město, z.s., ze dne 05.01.2018
Křivková Hana
21.12.2017 21.12.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 182/17
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., ze dne 20.12.2017
Křivková Hana
20.12.2017 20.12.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 186/17
Hokejový klub DRACI, z.s., ze dne 18.12.2017
Křivková Hana
20.12.2017 20.12.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 187/17
MFK Trutnov, z.s., ze dne 18.12.2017
Křivková Hana
19.12.2017 19.12.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 185/17
Olfin Car Ski team, z.s., ze dne 15.12.2017
Křivková Hana
17.10.2017 17.10.2020 pdf Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 18/17
Centrum inovací a podnikání Trutnov, z.s., ze dne 12.10.2017
Křivková Hana
13.10.2017 13.10.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 96/17
Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., ze dne 09.10.2017
Křivková Hana
13.10.2017 13.10.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 165/17
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., ze dne 09.10.2017
Křivková Hana
09.10.2017 09.10.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 156/17
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, ze dne 04.10.2017
Křivková Hana
02.10.2017 02.10.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 154/17
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ze dne 27.09.2017
Křivková Hana
02.10.2017 02.10.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 162/17
HC TRUTNOV, z.s., ze dne 29.09.2017
Křivková Hana
22.09.2017 22.09.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 161/17
MFK Trutnov, z.s., ze dne 22.09.2017
Křivková Hana
22.09.2017 22.09.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 163/17
Spolek občanů Babí, z.s., ze dne 22.09.2017
Křivková Hana
1 2 3 4 5 6      ››
Uložení písemností
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
13.02.2018 23.02.2018 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti pan Myšička Jiří
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Jiří Myšička má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost k vyzvednutí.
Podrazilová Eva
Veřejné vyhlášky
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
19.02.2018 07.03.2018 Veřejná vyhláška 16561-2018
Územní rozhodnutí o umístění stavby: Rodinný dům na p.p.č. 636/1, 1407/1 v obci Hajnice-Horní Žďár
Myslivcová Iva
06.02.2018 22.02.2018 Veřejná vyhláška 8861-2018
Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace obec Trutnov, část obce Volanov, chodníky v ulici Jičínská v obci Volanov (podél silnice I/16)
Grundmannová Petra
06.02.2018 22.02.2018 Veřejná vyhláška 13139-2018
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Trutnov, část obce Horní Předměstí, křižovatka ulic Dělnická a Vítězná
Grundmannová Petra
06.02.2018 22.02.2018 Veřejná vyhláška 13552-2018
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení na stavbu "Skladový objekt zemědělské výroby v obci Hajnice" na pozemku parc. č. 617/4 v katastrálním území Kyje u Hajnice
Grundmannová Petra
05.02.2018 21.02.2018 Veřejná vyhláška - 8555-2017
Oznámení  návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Horní Maršov, Bertholdovo náměstí - zavedení jednosměrného provozu na mostě ev. č. 11-M-09-UP
Grundmannová Petra
02.02.2018 20.02.2018 Veřejná vyhláška 12298-2018
Zahájení řízení o zařazení stavby chodníků do kategorie místní komunikace, obec Trutnov, část obce Voletiny a Poříčí
Myslivcová Iva
26.09.2017 pdf 1705 - OZV Poplatky ze vstupného.pdf
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.  
Uvízl Jaroslav
Prodej pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
07.02.2018 23.02.2018 pdf Záměr města - prodej pozemků - usnesení RM 03-2018
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 5. února 2018
Možíšová Blanka
08.11.2017 28.02.2018 pdf Záměr města - uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p.p. 50/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova k výstavbě rodinného domu - usnesení RM 20-2017.pdf
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 6. listopadu 2017
Možíšová Blanka
05.09.2017 pdf Nabídka pozemků k výstavbě - starší nabídky
Nabídka 4 pozemků ve vlastnictví města Trutnova k výstavbě. Jedná se o pozemky v k.ú. Starý Rokytník, k.ú. Trutnov a k.ú. Lhota u Trutnova.
Možíšová Blanka
Pronájem pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
14.02.2018 02.03.2018 pdf Záměr města - pronájem pozemků - usnesení PV 04-2018
Usnesení Porady vedení města Trutnova ze dne 12. února 2018
Možíšová Blanka
07.02.2018 23.02.2018 pdf Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 03-2018
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 5. února 2018
Možíšová Blanka
Prodej nemovitostí
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
17.01.2018 04.06.2018 pdf Prodej č.p. 18 Voletiny Trutnov restaurace
ZM č. 2017-172/5 ze dne 11.12.2017
Košťálová Blanka
Pronájem nebytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
16.02.2018 10.04.2018 pdf Pronájem nebytových prostor_starší nabídky 2018-02-16.pdf
Pronájem nebytových prostor - starší nabídky
Machová Blanka
07.02.2018 26.03.2018 pdf TISKOPIS - ŽÁDOST o nemovitost - VŘ.pdf
Formulář žádosti o pronájem - výběrové řízení
Machová Blanka
07.02.2018 26.03.2018 Školní 13, Trutnov
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
07.02.2018 26.03.2018 pdf Dohoda o kauci a o smluvní pokutě _Školní 13 _učebna č. 9.pdf
Dohoda o kauci - příloha žádosti
Machová Blanka
07.02.2018 26.03.2018 pdf Školní 13 obecně _učebna č.9_.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání - výběrové řízení
Machová Blanka
07.02.2018 23.02.2018 pdf Bulharská 64 _Dagmar Havlová.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
07.02.2018 23.02.2018 pdf Školní 13 _Zvičínské uzeniny a lahůdky.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
Pronájem bytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
07.02.2018 09.03.2018 Pronájem bytu Palackého 79
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 05.02.2018.
Illnerová Alena
07.02.2018 09.03.2018 Pronájem bytu V. Nezvala 282
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 05.02.2018.
Illnerová Alena
Výběrová řízení
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
19.02.2018 09.03.2018 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka personálního a mzdového oddělení na Odboru Kancelář MěÚ Městského úřadu Trutnov_17465_2018 Čapek Martin
14.02.2018 05.03.2018 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka v oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví na Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Trutnov_16374_2018
Úředník v oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví na Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Trutnov.
Tommová Renáta
06.02.2018 23.02.2018 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka v oddělení sekretariátu vedení na Odboru Kancelář MěÚ Městského úřadu Trutnov (nejedná se o pozici sekretářky, mimo jinou pracovní činnost jde o pověřence pro ochranu osobních údajů „GDPR“)_13170_2018
Úředník v oddělení sekretariátu vedení na Odboru Kancelář MěÚ Městského úřadu Trutnov (nejedná se o pozici sekretářky, mimo jinou pracovní činnost jde o pověřence pro ochranu osobních údajů „GDPR“).
Tommová Renáta
Dražby a exekuce
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
19.02.2018 12.04.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 203 EX 45316/14-81
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, vydává dražební vyhlášku.
Podrazilová Eva
19.02.2018 16.03.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 065 EX 05416/13-447
Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň, Exekutorský úřad v Šumperku, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
19.02.2018 14.03.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 158 EX 1270/13-178
Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, vydává usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání. 
Podrazilová Eva
19.02.2018 04.04.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 111 EX 10931/10-117
Soudní exekutor JUDr. Igor Olma, Exekutorský úřad Svitavy, vydává usnesení o nařízení další elektronické dražby.
Podrazilová Eva
19.02.2018 28.03.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 158 EX 1089/17-26
Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.
Podrazilová Eva
19.02.2018 28.03.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 158 EX 775/17-50
Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.
Podrazilová Eva
19.02.2018 28.03.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 158 ED 1/18-2
Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.
Podrazilová Eva
06.02.2018 22.02.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 139 EX 40522/14-102
Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, vydává tuto dražební vyhlášku.
Podrazilová Eva
06.02.2018 23.03.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 030 EX 14517/15-60
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, vydává tuto dražební vyhlášku.
Podrazilová Eva
06.02.2018 02.03.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 031 Ex 654/15-270
Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka, Exekutorský úřad Mělník, vydává tuto dražební vyhlášku.
Podrazilová Eva
06.02.2018 07.03.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 158 EX 1338/13-119
Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, vydává toto usnesení o dražební vyhlášce.
Podrazilová Eva
06.02.2018 16.03.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 069 EX 2750/08-131
Soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava, vydává tuto opakovanou dražební vyhlášku.
Podrazilová Eva
06.02.2018 21.03.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 195 EX 2199/05-128
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, vydává tuto dražební vyhlášku.
Podrazilová Eva
01.02.2018 08.03.2018 pdf Dražební vyhláška číslo: CS/DD/65/17
Dražebník vyhlašuje touto dražební vyhláškou dražbu dobrovolnou elektronickou, a to na základě návrhu insolvenčního správce: BHJ správci v. o. s., Divišova 882, Hradec Králové.
Majerová Kristina
09.01.2018 18.07.2018 pdf Usnesení o elektronické dražbě 181 EX 204/17-132
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek vydává toto usnesení, kterým ruší elektronickou dražbu, která se měla konat dne 9.1.2018 a zároveň tímto usnesením stanovuje náhradní datum této exekuce na 17.7.2018.
Podrazilová Eva
1 2      ››
Ostatní zprávy
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
14.02.2018 02.03.2018 pdf Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Oznámení o nálezu věcí a psů na území obce Trutnov
Morávková Eva
13.02.2018 27.02.2018 pdf Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva města
Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva města
Velebová Petra
07.02.2018 27.02.2018 Rozpočet města Trutnova na rok 2018
Zastupitelstvo města Trutnova bude na svém zasedání dne 26.02.2018 projednávat návrh rozpočtu města Trutnova na rok 2018. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 21.02.2018, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Do listinné podoby návrhu rozpočtu mohou občané nahlédnout v informační recepci MěÚ.
Daňková Ilona
07.02.2018 09.03.2018 pdf nabidka nepronajateho majetku - SPU.pdf
nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování / pronájmu
Ryšavá Martina
02.02.2018 05.03.2018 pdf Záměr č. 4/2018
Královéhradecký kraj zveřejňuje Záměr č. 4/2018 pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví Královéhradeckého kraje v  k. ú. a obcích Náchod, Nové Město nad Metují, Broumov, Jaroměř, Staré Město nad Metují, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Jičín, Nový Bydžov, Trutnov, a Dvůr Králové nad Labem.
Majerová Kristina
25.01.2018 30.04.2018 pdf Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov oznamuje, že v k. ú. Starý Rokytník bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize potrvá v období od 26.3.2018 přibližně do 31.12.2018 (viz příloha).
Majerová Kristina
08.01.2018 31.12.2018 pdf Oznámení dobrovolného svazku obcí KVM
Povinně zveřejňované dokumenty dobrovolného svazku obcí Královská věnná města (viz příloha).
Majerová Kristina
15.09.2017 01.04.2018 pdf Veřejná vyhláška MZe - Návrh obecné povahy - zastavení jiných těžeb dřeva než těžeb nahodilých
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Žačok Vendelín
31.03.2017 pdf Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova.pdf
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova
Daňková Ilona
22.03.2017 22.03.2022 Královská věnná města - povinně zveřejňované informace - návrh rozpočtu, rozpočtový výhled
KVM - povinně zveřejňované informace
Tommová Renáta
06.01.2017 pdf Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice na udržitelný rozvoj Hospodková Michaela

 

Nahoru


on-line2.jpg
banner-trutnov.gif
formulare.jpg

 

banner-kino.gif