Zveřejnění záměru obecně závazné vyhlášky

Městský úřad Trutnov zveřejňuje záměr předložit na jednání Zastupitelstva města Trutnova dne 26.06.2017 návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o nočním klidu. V případě schválení návrhu obecně závazné vyhlášky v předloženém znění by tato nabyla účinnosti již dnem vyhlášení. Z toho důvodu je zveřejněn tento záměr pro včasnou informovanost veřejnosti (obsah záměru.pdf)

Nahoru


on-line2.jpg
banner-trutnov.gif
formulare.jpg

 

banner-bitva.gif