Zákon č.159/2006 Sb.

Postup při podání žádosti:
Žádost je možné podat:
1. osobně u evidenčního orgánu,
2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
3. elektronicky do elektronické podatelny: podatelna@trutnov_cz

 

formulář žádosti o nahlédnutí do registru

 

Nahlížení do registru oznámení v písemné podobě:
Nahlížení do písemné podoby registru oznámení je možné v budově Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, v kanceláři č. 317 (útvar interního auditu). Žadatel si může z registru pořizovat opisy a výpisy, tyto však evidenční orgán neověřuje a nemají charakter veřejné listiny.

Nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě:
Pro nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli na základě jeho žádosti uděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Uživatelské jméno a přístupové heslo bude žadateli sděleno písemně doručením do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobním převzetím v budově Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, v kanceláři č. 317 (útvar interního auditu), a to po předložení občanského průkazu. Na základě uděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 30 dnů.

Nový registr

 

mestsky_urad_linka.gif

Kontakt na pracovníka, který zabezpečuje agendu evidenčního orgánu:
Jméno : Ing. Plšková Silvie (útvar interního auditu)
Osobně: kancelář č. 208, Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165
Telefon: +420 499 803 321
E-mail: plskova@trutnov_cz

Nahoru


on-line2.jpg
banner-trutnov.gif
formulare.jpg

 

banner-volby2017-3.jpg