Aktualizace kontaktů
(pro zaměstnance MěÚ Trutnov)

Jiné export PDF

Možíšová Blanka

Telefon +420 499 803 286
Email
Odbor (M) Odbor majetku města
Číslo místnosti 411


on-line2.jpg
banner-trutnov.gif
formulare.jpg

 

banner-kino.gif