Aktualizace kontaktů
(pro zaměstnance MěÚ Trutnov)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Jiné export PDF

Chromá MartinaIng.

_CUSTOM_DEPT (V) Odbor výstavby
Email
Funkce Referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
Číslo místnosti 429
Adresa Slovanské náměstí 165, 541 16
Telefon +420 499 803 195
_CUSTOM_CONTACTS_ADMINISTRATED_AREAS _CUSTOM_CONTACTS_AREAS
 
 

video_zurnal.gif