Aktualizace kontaktů
(pro zaměstnance MěÚ Trutnov)

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Jiné export PDF

Flégrová Martina

_CUSTOM_DEPT (MP) Městská policie
Email
Funkce Strážník MP sl. č. 033
Číslo místnosti 042
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 292

Fořtová Světlana

_CUSTOM_DEPT (F) Odbor finanční
Email
Funkce Oddělení daní a poplatků - komunální odpad
Číslo místnosti 314
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 129

Franc MiroslavIng.

_CUSTOM_DEPT (R) Odbor rozvoje města
Email
Funkce Vedoucí odboru
Číslo místnosti 416
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 371
Mobil +420 604 241 232

Frintová Doris

_CUSTOM_DEPT (V) Odbor výstavby
Email
Funkce referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
Číslo místnosti 401
Adresa Slovanské náměstí 165, 541 16
Telefon +420 499 803 183
_CUSTOM_CONTACTS_ADMINISTRATED_AREAS _CUSTOM_CONTACTS_AREAS
 
 

Video Blatt Städte Trutnov