Aktualizace kontaktů
(pro zaměstnance MěÚ Trutnov)

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Jiné export PDF

Labík Libor

_CUSTOM_DEPT (MP) Městská policie
Email
Funkce Strážník MP sl. č. 002
Číslo místnosti 042
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 292

Landsmann Ivo

_CUSTOM_DEPT (MP) Městská policie
Email
Funkce Strážník MP sl. č. 042
Číslo místnosti 042
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 292

Líbalová VladimíraBc.

_CUSTOM_DEPT (S) Odbor sociálních věcí
Email
Funkce Kurátor pro děti a mládež
Číslo místnosti 130
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 174
 
 

Video Blatt Städte Trutnov