Aktualizace kontaktů
(pro zaměstnance MěÚ Trutnov)

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Jiné export PDF

Macková Petra

_CUSTOM_DEPT (SPR) Odbor správní
Email
Funkce Matrikářka
Číslo místnosti 163
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 216

Mach Zdeněk

_CUSTOM_DEPT (MP) Městská policie
Email
Funkce Strážník městské policie Trutnov
Číslo místnosti 042
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 292

Machová Blanka Ing.

_CUSTOM_DEPT (M) Odbor majetku města
Email
Funkce Nebytové prostory, evidence žádostí, výběrová řízení
Číslo místnosti 409
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 279

Majer Jiří

_CUSTOM_DEPT (MP) Městská policie
Email
Funkce Strážník MP sl. č. 020
Číslo místnosti 042
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 292

Majer Pavel

_CUSTOM_DEPT (MP) Městská policie
Email
Funkce Strážník MP sl. č. 022
Číslo místnosti 042
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 292

Majerová Kristina

_CUSTOM_DEPT (K) Odbor kanceláře MěÚ
Email
Funkce Sekretářka místostarostů
Číslo místnosti 302B
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 305

Majerová Zuzana

_CUSTOM_DEPT (MP) Městská policie
Email
Funkce Administrativní a organizační záležitosti MP
Číslo místnosti 042
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 294

Mánková Jana

_CUSTOM_DEPT (ŽP) Odbor životního prostředí
Email
Funkce sekretářka
Číslo místnosti 223
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 249

Marhold Michal

_CUSTOM_DEPT (MP) Městská policie
Email
Funkce Strážník MP sl. č. 024
Číslo místnosti 042
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 292

Mařanová DášaIng.

_CUSTOM_DEPT (F) Odbor finanční
Email
Funkce vedoucí oddělení daní a popl., správa pohledávek
Číslo místnosti 313
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 121

Masařík JiříIng.

_CUSTOM_DEPT (K) Odbor kanceláře MěÚ
Email
Funkce Vedoucí Odboru kanceláře MěÚ
Číslo místnosti 315
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 313
Mobil +420 733 169 827

Mazalová Soňa

_CUSTOM_DEPT (M) Odbor majetku města
Email
Funkce Oddělení správy a ochrany majetku
Číslo místnosti 408
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 289

Morávková Eva

_CUSTOM_DEPT (M) Odbor majetku města
Email
Funkce Evidence a inventarizace pozemků, ztráty a nálezy
Číslo místnosti 423
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 276

Možíšová Blanka

_CUSTOM_DEPT (M) Odbor majetku města
Email
Funkce Prodej pozemků
Číslo místnosti 411
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 286

Mrkvicová EvaBc.DiS.

_CUSTOM_DEPT (S) Odbor sociálních věcí
Email
Funkce Sociálně-právní ochrana dětí
Číslo místnosti 175
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 165

Mühl Zdeněk

_CUSTOM_DEPT (MP) Městská policie
Email
Funkce Strážník MP sl. č. 004
Číslo místnosti 036
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 294

Mühlová Jitka

_CUSTOM_DEPT (K) Odbor kanceláře MěÚ
Email
Funkce Sekretářka starosty
Číslo místnosti 327A
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 363
Mobil +420 604 647 075

Myslivcová IvaDiS.

_CUSTOM_DEPT (V) Odbor výstavby
Email
Funkce Administrativní a spisový pracovník
Číslo místnosti 430
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 192
 
 

Video Blatt Städte Trutnov