Aktualizace kontaktů
(pro zaměstnance MěÚ Trutnov)

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Jiné export PDF

Teichmannová Dagmar

_CUSTOM_DEPT (F) Odbor finanční
Email
Funkce Vedoucí oddělení účtárny, hlavní účetní
Číslo místnosti 321
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 134

Tesárková Kateřina

_CUSTOM_DEPT (MP) Městská policie
Email
Funkce Strážník MP sl. č. 008
Číslo místnosti 042
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 292

Tichá Václava

_CUSTOM_DEPT (S) Odbor sociálních věcí
Email
Funkce Provozně organizační, zdravotnictví
Číslo místnosti 128
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 176

Tomáš JaroslavIng.

_CUSTOM_DEPT (SPR) Odbor správní
Email
Funkce přestupky proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku
Číslo místnosti 119
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 204

Tomešová OlgaBc.

_CUSTOM_DEPT (S) Odbor sociálních věcí
Email
Funkce Sociální pracovník a kurátor
Číslo místnosti 122
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 141

Tommová Renáta

_CUSTOM_DEPT (K) Odbor kanceláře MěÚ
Email
Funkce oddělení komunikace
Číslo místnosti 210
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 112
Mobil +420 739 547 796

Topinková Petra

_CUSTOM_DEPT (SPR) Odbor správní
Email
Funkce Občanské průkazy, cestovní doklady evidence obyvatel - oprávněná úřední osoba
Číslo místnosti 183
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 212
Mobil +420 773 214 334

Trávníčková Iva

_CUSTOM_DEPT (K) Odbor kanceláře MěÚ
Email
Funkce oddělení komunikace, Radniční listy
Číslo místnosti 210
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 104
Mobil +420 731 124 272

Trejbalová JanaIng.

_CUSTOM_DEPT (S) Odbor sociálních věcí
Email
Funkce Pracovnice pro náhradní rodinnou péči
Číslo místnosti 170
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 173

Třebešková Miluše

_CUSTOM_DEPT (MP) Městská policie
Email
Funkce Strážník MP sl. č. 010
Číslo místnosti 042
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 292

Třeštíková MichaelaDiS.

_CUSTOM_DEPT (R) Odbor rozvoje města
Email
Funkce Realizace a příprava investičních akcí města
Číslo místnosti 413
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 197

Tupcová Pavlína

_CUSTOM_DEPT (SPR) Odbor správní
Email
Funkce občanské průkazy a cestovní doklady
Číslo místnosti 183
Adresa Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Telefon +420 499 803 224
Mobil +420 773 214 334
 
 

Video Blatt Städte Trutnov