logo-opz-barevne-m.jpg  logo-khk-barevne-m.jpg

Průzkum zájmu o službu tísňové péče v Trutnově

Obáváte se o své zdraví, nebo o zdraví  Vašeho blízkého,
který žije osaměle?

V případě nenadálé krizové situace může být životně důležité zajistit rychlou pomoc. Takovou pomoc nabízí  tísňová péče.

Tísňová péče je komplexní terénní sociální služba, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy seniorů a osob se zdravotním postižením.

Tato služba nabízí zajištění rychlé pomoci v nenadálých krizových situacích, např. při pádu, nevolnosti, kolapsu či při zhoršení zdravotního stavu. V kombinaci s jinými terénními sociálními službami umožňuje klientům žít v domácím prostředí a oddaluje tak nutnost jejich umístění např. do domova pro seniory.

V případě krizové situace klient pouze stiskne SOS tlačítko na zařízení, které u sebe stále nosí (podle dodavatele služby se může jednat o přístroj velikosti „krabičky od zápalek“ se zavěšením na krk uživatele, nebo přístroj typu hodinek). Uvedená zařízení jsou v provozu 24 hodin denně, uživatel je tedy v nepřetržitém kontaktu s odborným personálem či rodinnými příslušníky, případně sousedy.  Úkolem odborného personálu je vyhodnocení a následné řešení vzniklé situace. V případě přímého ohrožení životních funkcí přivolá odborný pracovník, nebo člen rodiny (soused) záchrannou službu. Tísňová péče však nenahrazuje pečovatelskou službu ani není určena k zajišťování řemeslných oprav v bytě apod., ale chrání zdraví a život člověka v domácím prostředí.

Náklady spojené s využíváním této sociální služby zahrnují jednorázový poplatek a měsíční paušál (obojí může být u jednotlivých poskytovatelů v různé výši).

V případě předběžného zájmu o službu tísňové péče vyplňte prosím 
 

krátký dotazník

 
Dotazník bude sloužit jako podklad pro zjištění zájmu o službu tísňové péče mezi obyvateli Trutnova a zjištěné informace budou využity při výběru poskytovatele této služby. 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte nás:  Mgr. Petra Junková, tel. 499 803 143, Bc. Olga Tomešová, tel. 499 803 141 (obě kancelář č. 122), Bc. Lenka Hubková, tel. 499 803 147 (kancelář č. 128) nebo Bc. Helena Kubíčková, tel. 499 803 328 (kancelář č. 127).

tlacitko.jpg

 

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-tisnova-pece.gif