Na obsah stránky

 

Wilhelm Kiesewetter

Wilhelm Kiesewetter byl politik, novinář a zastánce trutnovských dělníků.

Wilhelm Kiesewetter se narodil 27. prosince 1853 v Liberci v rodině soukeníka a od roku 1905 až do své smrti v roce 1925 žil v Trutnově. Posledních dvacet let svého života naplnil úsilím o zlepšení postavení dělníků.

Od svých 18 let pracoval v dělnických spolcích, které měly velkou zásluhu na politickém a kulturně osvětovém probouzení dělníků. V Trutnově, kde bylo dělnictvo ve svém politickém vývoji trochu pozadu, působil v prostředí, kde sociální otázku silně komplikovala otázka národnostní. Početnější německá sociální demokracie měla svou organizaci od roku 1893, zatímco čeští dělníci až od roku 1908. Udržet za této situace ve městě žádoucí jednotu dělnického hnutí vyžadovalo velmi zkušeného politika – a takovým mužem Kiesewetter byl.

V roce 1897, kdy mohli dělníci poprvé využít své nově nabyté volební právo, byl jedním ze 14 prvních sociálně demokratických poslanců zvolených do Říšské rady. Roku 1920, kdy po diferenciačním procesu v této straně přešel na pravicové pozice, se Kiesewetter stal sociálnědemokratickým senátorem.

Svou pokrokovou politickou činností, odvážnou novinářskou prací v sociálnědemokratických novinách Trautenauer Echo a svým citlivým přístupem k sociálně trpícím si získával důvěru i úctu prostých lidí. Proto se také po své smrti roku 1925 dočkal řady poct. V roce 1929, ve výroční den pohřbu, byl u jeho hrobu na trutnovském hřbitově pietně odhalen náhrobek od sochaře Emila Schwantnera. Tento náhrobek s velkou uměleckou i historickou hodnotou, zničený vandaly v roce 1993, nechalo město Trutnov rekonstruovat a místo posledního odpočinku Wilhelma Kiesewettera tak dostalo zpět svoji důstojnou podobu.

Tuto významnou trutnovskou osobnost připomíná od roku 2008 ve městě také pamětní deska umístěná na domě čp. 24 v Barvířské ulici, v němž sídlila redakce novin Trautenauer Echo, které v Trutnově vycházely od roku 1900. Wilhelm Kiesewetter byl jejich předním redaktorem.

Prof. PhDr. Vladimír Wolf

Deska_Kiesewetter_02.jpg

Deska_Kiesewetter.jpg

Vytvořeno 16.3.2011 | přečteno 1755x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load