Na obsah stránky

 

Výroční zpráva rok 2000

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE
ZÁKONA č. 106/1999 Sb.
Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.
Počet podaných žádostí o informace: 
Dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo v roce 2000 podáno celkem 16 písemných žádostí o informace. Dotazy byly zaměřeny především na územní plán města Trutnova a na investiční akce města Trutnova.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2000 byla podána 3 odvolání proti rozhodnutí města Trutnova o neposkytnutí informace. V jednom případě rada města jako odvolací orgán rozhodla o zamítnutí odvolání, v druhém případě Okresní úřad v Trutnově jako odvolací orgán odvolání vyhověl a požadované údaje byly žadateli poskytnuty. V posledním případě provedlo město Trutnov autoremeduru a odvolání v plném rozsahu vyhovělo.
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Proti žádnému rozhodnutí města Trutnova o poskytnutí informací nebyla v roce 2000 podána správní žaloba k soudu.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování
tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
V roce 2000 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
Další informace vztahující se 
k uplatňování tohoto zákona:
1. Dne 9. 8. 2000 byla do provozu uvedena informační recepce v přízemí budovy MěÚ Trutnov. V této informační recepci je mimo jiné vyřizována převážná část ústních žádostí o poskytnutí informací.
2. V pololetí roku 2000 byly na internetových stránkách města Trutnova  s předstihem zveřejněny informace dle § 5 zákona č.106/1999 Sb.
3. Město Trutnov zveřejňuje informace o stavu znečištění ovzduší ve městě na základě vlastní iniciativy již od roku 1994. Tyto informace jsou získávány z automatického imisního monitoringu ovzduší. Informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím světelného panelu v přízemí budovy MěÚ a od roku 2000 také prostřednictvím internetových stránek města Trutnova.
V Trutnově dne 12. 2. 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE
ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

01_pergamen.gif

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.

Počet podaných žádostí o informace: 
Dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo v roce 2000 podáno celkem 16 písemných žádostí o informace. Dotazy byly zaměřeny především na územní plán města Trutnova a na investiční akce města Trutnova.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2000 byla podána 3 odvolání proti rozhodnutí města Trutnova o neposkytnutí informace. V jednom případě rada města jako odvolací orgán rozhodla o zamítnutí odvolání, v druhém případě Okresní úřad v Trutnově jako odvolací orgán odvolání vyhověl a požadované údaje byly žadateli poskytnuty. V posledním případě provedlo město Trutnov autoremeduru a odvolání v plném rozsahu vyhovělo.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Proti žádnému rozhodnutí města Trutnova o poskytnutí informací nebyla v roce 2000 podána správní žaloba k soudu.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
V roce 2000 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
1. Dne 9. 8. 2000 byla do provozu uvedena informační recepce v přízemí budovy MěÚ Trutnov. V této informační recepci je mimo jiné vyřizována převážná část ústních žádostí o poskytnutí informací.

2. V pololetí roku 2000 byly na internetových stránkách města Trutnova  s předstihem zveřejněny informace dle § 5 zákona č.106/1999 Sb.

3. Město Trutnov zveřejňuje informace o stavu znečištění ovzduší ve městě na základě vlastní iniciativy již od roku 1994. Tyto informace jsou získávány z automatického imisního monitoringu ovzduší. Informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím světelného panelu v přízemí budovy MěÚ a od roku 2000 také prostřednictvím internetových stránek města Trutnova.

V Trutnově dne 12. 2. 2001

Vytvořeno 26.7.2010 | přečteno 212x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load