Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1761

Bydlení

Byty určené do výběrového řízení na nájem bytu jsou zveřejněny na www.trutnov.cz - úřední deska - pronájem bytu. Tiskopisy k bytům do výběrového řízení, sociální byty a byt získaný přechodem nájmu jsou na www.trutnov.cz - formuláře.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby.

Podmínky a postup řešení:

Žadatel  podá písemnou žádost příslušnému orgánu obce, jež je dále řešena dle Občanského zákoníku nebo "Zásad č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů".

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel podá písemnou žádost na podatelnu MěÚ Trutnov.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

MěÚ Trutnov, Odbor majetku města, bytové oddělení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Odbor majetku města, bytové odd.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Osobní doklady.

Formuláře:

  • Příslušné tiskopisy (žádost o přidělení sociálního bytu, výběrové řízení na nájem bytu, přechod nájmu bytu) jsou k dispozici na bytovém odd., Inforecepce MěÚ Trutnov a na stránkách www.trutnov.cz.

Správní a jiné poplatky:

Žádné.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího doručení. Tato lhůta se prodlužuje na 60 dnů v případě stížností adresovaných radě města nebo zastupitelstvu města.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žádní.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • E-mail pro elektronickou formu podání: posta@trutnov.cz, epodatelna@trutnov.cz . Elektronická forma podání musí být doložena v písemné podobě.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Občanský zákoník, "Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů".

Související předpisy:

  • Obecně závazné právní předpisy vztahující se ke konkrétnímu obsahu žádosti.

Opravné prostředky:

Doložení dalších podkladů, případně podání návrhu soudu.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné.

Nejčastější dotazy:

  • Nelze specifikovat.

Další informace:

  • MěÚ Trutnov, Odbor majetku města, bytové odd., kancelář č. 409, 4. patro, A. Illnerová, tel.: 499 803 282.

Informace z jiných zdrojů:

  • Nelze specifikovat.

Související životní situace:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Byty, evidence žádostí, výběrová řízení

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Alena Illnerová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 2.1.2023

Datum poslední aktualizace: 2.1.2023

Datum konce platnosti návodu: 29.2.2024

Upřesnění a poznámky:

MěÚ Trutnov, Odbor majetku města, bytové oddělení, 4. patro, kancelář č. 409, A. Illnerová - tel.: 499 803 282.

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load