Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy Czech POINT, Zprostředkovaná identifikace

Městský úřad Trutnov, kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT, vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen "ISVS"), a to ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Trutnov vydává ověřené výstupy z níže uvedených veřejných či neveřejných ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):
1) výpisy z Katastru nemovitostí (veřejná evidence)
2) ověřený snímek katastrální mapy (veřejná evidence)
3) výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část)
4) výpisy z Veřejných rejstříků (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
5) výpisy z Rejstříku trestů – Fyzická osoba (neveřejná evidence),
Právnická osoba (veřejná evidence)
6) výpisy bodového hodnocení řidiče (neveřejná evidence)
7) výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejná evidence)
8) výpisy z Insolvenčního rejstříku (veřejná evidence)

od 01.07.2009 jsou provozovány agendy Informačního systému datových schránek (ISDS):
9) zřízení datové schránky
10 vydání nových přístupových údajů
11) autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
12) autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

Kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT poskytuje další služby v rámci agendy ISDS:
- přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
- zrušení přístupu pověřené osoby
- znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
- opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
- povolení příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
- zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
- oznámení o změně statutárního orgánu
- vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Od 01.07.2012 další úkony a ověřené výstupy z ISVS (agendy Základních registrů):
13) výpis údajů z Registru obyvatel – dle nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 06.07.2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 je možno od 16.02.2019 požádat k výpisu údajů z Registru obyvatel o vydání vícejazyčného standardního formuláře, který stvrzuje skutečnost o místě pobytu.
14) veřejný výpis údajů z Registru osob
15) neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z Registru osob
16) výpis o využití údajů z Registru obyvatel
17) záznam o využívání údajů z Registru osob
18) žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel
19) žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v Registru osob
20) žádost o poskytnutí referenčních údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Podací agendy:
21) Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
22) přijetí podání Registru živnostenského podnikání pro fyzickou nebo právnickou osobu
23) Zprostředkovaná identifikace 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load