Na obsah stránky

 

Orgány města

Všechna usnesení orgánů města, včetně kompletního archivu ve formátu PDF, najdete na Dokumentovém portálu města Trutnov (https://materialy.trutnov.cz/).


Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je základním orgánem obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady). Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. Celý článek

12.10.2016 - aktualizováno 3.2.2023 | přečteno 12444x | ernest
 

Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva - zastupitelstvo obce může jako své iniciační a kontrolní orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva - finanční a kontrolní. Celý článek

12.10.2016 - aktualizováno 12.1.2023 | přečteno 3606x | capek.admin
 

Porada vedení města

Porada vedení není orgánem obce, rada města ji zřídila v Organizačním řádu Městského úřadu Trutnov. Celý článek

12.10.2016 - aktualizováno 10.2.2023 | přečteno 3051x | ernest
 

Rada města

Rada města je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. Celý článek

12.10.2016 - aktualizováno 19.10.2022 | přečteno 9748x | capek.admin
 

Komise rady města

Komise rady - rada obce může zřídit (ale také nemusí) jako své iniciační a kontrolní orgány komise a záleží jenom na ní, jakožto na jejich zřizovateli, jaká podrobnější pravidla pro jejich činnost stanoví a jaký význam bude přikládat iniciativám. Komise RM a odborné poradní sbory byly zřízeny usnesením  RM_2022-1337/21, RM_2022-1411/22, RM_2022-1414/22 ze dne 9.11.2022 a 23.11.2022. Celý článek

25.4.2021 - aktualizováno 17.4.2023 | přečteno 4320x | capek.admin
 

Zvláštní orgány

Jedná se o zvláštní orgány, které řeší převážně krizové situace na území našeho města. Celý článek

25.4.2021 - aktualizováno 21.2.2023 | přečteno 1667x | capek.admin
 

Seznam zvláštních orgánů města

1.11.2022 | přečteno 515x | capek.admin
 
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load