Na obsah stránky

 

Dálnice D11 úsek 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PL (133 - 154 km)

Informace o přípravě realizace výstavby D11 v úseku Trutnov - státní hranice ČR/PL.

V současné době zpracovává ředitelství silnic a dálnic ČR projekt pro umístění záměru výstavby dálnice D11 pro úsek 1109 Trutnov – státní hranice Česká republika/Polsko v celkové délce 21,175 km. Tento úsek dálnice by se po svém dokončení měl stát součástí transevropské dopravní sítě plánované v rámci dopravní politiky Evropské unie TEN-T (transevropské dopravní sítě) a měl by navazovat na S3 v Polsku.

Síť TEN-T pro silniční dopravu a nákladní terminály/přístavy

ten t, obrázek se otevře v novém okně

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Silnice je projektována v kategorii R 21,5/100 a je umisťován v katastrální území Bojiště u Trutnova, Starý Rokytník, Poříčí u Trutnova, Trutnov, Debrné, Bohuslavice nad Úpou, obec Trutnov, v katastrálním území Zlatá Olešnice, obec Zlatá Olešnice, v katastrálním území Bernartice, Křenov u Žacléře, obec Bernartice, v katastrálním území Lampertice, obec Lampertice a v katastrální území Královec, obec Královec.

Úsek dálnice D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/Polsko

d11 situace, obrázek se otevře v novém okně

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Dálniční úsek 1109 začíná na 133,0 km východně od části Nový Rokytník, kde se napojuje na plánovaný úsek 1108 Jaroměř – Trutnov (113,37 – 133,0 km). Na 134,0 km je pak umístěna „MUK Střítež“, která bude zajišťovat sjezd z D11 do Trutnova v části Bojiště u Trutnova. Trasa dále pokračuje mezi vrchem Houska a Hůrka severozápadně od části Starý Rokytník a prochází podél bývalé skládky TKO na Kryblici, kde prochází tunelem pod Poříčským hřbetem. V prostoru části Poříčí u Trutnova je pak umístěna „MUK Poříčí“, která bude zajišťovat sjezd z D11 do Trutnova v prostoru před elektrárnou. Za touto MUK je vedena trasa dálnice mostním tělesem v prostoru nad komunikací v ulici Elektrárenská a železniční tratí do prostoru západně od Mrtvého jezera v části Debrné. Dálnice dále vede východně podél obce Zlatá Olešnice, v jejíž severní části přechází do území západně od obce Bernartice a mostním tělesem přechází jižní část obce Lampertice, dále trasa pokračuje k obci Královec kde je situována „MUK Královec“ napojená na silnici II/300. Dále vede úsek dálnice západně od obce Královec k státním hranicím České republiky a Polska.

Situace trasy D11 úseku 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PL

situace, obrázek se otevře v novém okně

Celková situace z dokumentace pro územní řízení (autor Valbek, spol. s r.o., Liberec)

Realizace výstavby úseku 1109 dálnice D11 je plánována na období 2020 – 2022 v závislosti na získání povolovacích dokladů a celkové náklady na výstavbu se předpokládají ve výši cca 14,4 miliardy Kč.

Vytvořeno 3.2.2020 | přečteno 6770x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load