Na obsah stránky

 

Rada města

Rada města je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce.

Rada města je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V České republice má podle zákona o obcích 5-11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo - členy jsou starosta, jeho zástupce a radní. Ale v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, a její funkci zastává starosta. Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Trutnova konaném 17. října 2022 byl zvolen starosta města, místostarostové a ostatní členové Rady města Trutnova.

Na základě usnesení ZM_2022-183/U bylo jmenováno vedení města a rada města.

VEDENÍ MĚSTA

starosta - Ing. arch. Michal Rosa
místostarosta - Mgr. Tomáš Eichler
místostarosta - Mgr. Tomáš Hendrych

RADA MĚSTA TRUTNOVA

Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička
Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan
PhDr. Jana Křemenská
Milan Lhoták
Mgr. Petr Skokan

Místo jednání - MěÚ Trutnov, zas. místnost č. 301

Poslední aktualizace 19.10. 2022

Vytvořeno 12.10.2016 - aktualizováno 19.10.2022 | přečteno 8228x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load