Na obsah stránky

 

Komise pro soc. právní ochranu dětí

Komise pro sociálně právní ochranu dětí - V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 359/1999 Sb.

Poslední aktualizace k 01.12.2022

V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 106 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byla zřízena dne 13. 2. 2004 starostou města jako zvláštní orgán města Trutnova. 

Komise vykonává činnosti:

a) rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle § 48, 49 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále zákon), pokud právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení zařízení uvedeného v § 39 písm. d), a o odnětí tohoto pověření § 50 zákona,

b) navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině,

c) doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí,

d) na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska,

e) koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností. Předsedou komise byla jmenována Jana Voleská, zaměstnanec oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence Městského úřadu Trutnov. V současné době dochází k restrukturalizaci personálního složení orgánů komise z důvodu ukončení činnosti některých jmenovaných členů.

Zpět na seznam zvláštních orgánů

Vytvořeno 26.4.2021 - aktualizováno 28.11.2022 | přečteno 229x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load