Na obsah stránky

 

Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva - zastupitelstvo obce může jako své iniciační a kontrolní orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva - finanční a kontrolní.

Zastupitelstvo obce může jako své iniciační a kontrolní orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva - finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiné národností než české, i výbor pro národnostní menšiny. Finančnímu a kontrolnímu výboru zákon kromě ukolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví též další úkoly, které tyto výbory provádí i bez pověření zastupitelstva obce. Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva obce) oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. To samé platí pro finanční výbor, který má přímo ze zákona o obcích oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. Tyto dva výbory nelze sloučit do jednoho výboru, vždy musí jít o dva od sebe oddělené orgány zastupitelstva obce. Výbory nemají zákonem svěřenu žádnou rozhodovací pravomoc a nelze jim ji přiznat ani rozhodnutím zastupitelstva.

FINANČNÍ VÝBOR
(v souladu s usnesením ZM_2022-185/U)

předseda: Ing. Karel Nečas
tajemnice: Eva Žáková

členové:
Iveta Špičková
Iva Moštěková
Petr Kubo
Ing. Marek Šváb
Mgr. Pavel Káňa
Juraj Sucháň
Ing. Josef Taláb
Mgr. Petr Skokan
Adam Valenta

Poslední aktualizace 19.10.2022

KONTROLNÍ VÝBOR
(v souladu s usnesením č. (ZM_2022-186/U)

předseda: Ing. Tomáš Voborník
tajemník: Ing. Luboš Havlíček

členové:
MUDr. Pavel Plzák
Jiří Handžák
Ing. Luboš Panny
JUDr. Dalibor Pluskal
Juraj Sucháň
Zuzana Trösterová
RNDr. Jaroslav Zálešák, Ph.D.
Bc. Kateřina Hůlková
Eduard Bednařík

Poslední aktualizace 12.01.2023

Místo jednání: MěÚ Trutnov, zas. místnost č. 301

 

Vytvořeno 12.10.2016 - aktualizováno 12.1.2023 | přečteno 3246x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load