Na obsah stránky

 

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je základním orgánem obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady). Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.

Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Počet členů zastupitelstva se liší podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce, a to od 5 do 55 (vždy lichý počet kvůli hlasování). Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
 

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
7 ODS 1 Mgr. Ivan Adamec 58 ODS ODS 4 027 4,47 1
5 Žít v Trutnově 2 Ing. Ph.D. Jaroslav Andrle 39 LES LES 1 144 3,91 4
4 Piráti a nezávislí 9 Mgr. Ondřej Čalovka 37 NK BEZPP 1 259 3,63 4
7 ODS 16 MUDr. Jiří David 63 ODS ODS 3 088 3,42 5
9 ANO 2011 3 Mgr. Ivana Tezcan 36 ANO BEZPP 1 559 3,24 5
4 Piráti a nezávislí 3 Mgr. Tomáš Eichler 37 Piráti BEZPP 1 309 3,77 2
5 Žít v Trutnově 1 Ing. Robert Fajfr 51 NK BEZPP 1 233 4,21 2
7 ODS 11 Ing. Petr Gaisler 52 ODS ODS 2 866 3,18 12
2 VPM Trutnov 1 Mgr. Tomáš Hendrych 59 VPM VPM 1 358 5,67 2
7 ODS 8 Mgr. Radek Horák 42 ODS BEZPP 3 055 3,39 7
8 Sdruž.pro Tr.s podpor. hn.STAN 2 Mgr. Petr Horčička 46 NK BEZPP 1 049 5,18 2
9 ANO 2011 1 Ing. Zdeněk Jaďuď 59 ANO BEZPP 1 854 3,86 1
5 Žít v Trutnově 4 Ing. Václav Javůrek 43 NK BEZPP 1 209 4,13 3
4 Piráti a nezávislí 1 Bc. Kateřina Hůlková  40 Piráti Piráti - - - - - - - - -
7 ODS 5 Mgr. Pavel Káňa 44 ODS ODS 3 255 3,61 2
7 ODS 4 MgA. Libor Kasík 48 ODS ODS 3 171 3,52 3
7 ODS 7 MUDr. Jozef Kochan 72 ODS ODS 2 786 3,09 10
9 ANO 2011 6 Ing. Tomáš Voborník 58 ANO BEZPP 1 575 3,28 1.NH*
8 Sdruž.pro Tr.s podpor. hn.STAN 3 Milan Lhoták 64 STAN BEZPP 1 080 5,34 1
9 ANO 2011 2 Ing. Petr Luhan 55 ANO BEZPP 1 688 3,51 2
11 KSČM 2 JUDr. PhDr. Ph.D. Zdeněk Ondráček 49 KSČM KSČM 831 4,58 2
9 ANO 2011   Friedrich Stanislav   ANO BEZPP     NH*
7 ODS 10 Mgr. Jiří Paták 55 ODS ODS 2 999 3,32 11
2 VPM Trutnov 5 Ing. Petr Přívratský 64 VPM BEZPP 953 3,98 3
7 ODS 2 Ing. Arch. Michal Rosa 43 ODS ODS 3 170 3,51 4
11 KSČM 1 Mgr. Iva Řezníčková 44 KSČM BEZPP 850 4,68 1
7 ODS 9 Ing. Vladislav Sauer 56 ODS BEZPP 3 073 3,41 6
2 VPM Trutnov 2 Mgr. Petr Skokan 51 VPM BEZPP 1 450 6,05 1
5 Žít v Trutnově 3 Mgr. Petr Sobotka 44 Zelení Zelení 1 307 4,47 1
7 ODS 6 Lucie Špetlová 31 ODS BEZPP 2 787 3,09 9
7 ODS   Juraj Sucháň   ODS ODS     1.NH*
4 Piráti a nezávislí 4 Martina Vágner - Dostálová 45 Piráti BEZPP 1 268 3,65 3
9 ANO 2011 9 MUDr. Antonín Vajcík 54 ANO BEZPP 1 605 3,34 3

Vysvětlivky: * NH (náhradník)

Celkem zastupitelů: 33 - Poslední aktualizace 26.07.2022

Vytvořeno 12.10.2016 - aktualizováno 26.7.2022 | přečteno 4006x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load