Na obsah stránky

 

Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky města jsou v rámci samostatné půsbnosti města vydávány zastupitelstvem města na základě § 10 zákona č. 128/2000 Sb.,

zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, nařízení města jsou pak vydávána v rámci přenesené působnosti radou města na základě § 11 tohoto zákona.

ČÍSLO

NÁZEV PRÁVNÍHO PŘEDPISU

DRUH

ikona souboru4/1996 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/1996, o fondu rozvoje bydlení OZV
ikona souboru6/1996 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 6/1996, kterou se mění a doplňuje místní vyhláška č. 4/1996, o fondu rozvoje bydlení OZV
ikona souboru4/1999 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/1999, kterou  se  ruší článek 2. obecně závazné vyhlášky  č. 2/1997  a  obecně  závazná  vyhláška č. 6/1998 OZV
ikona souboru2/2000 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2000, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/1993 OZV
ikona souboru4/2000 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2000, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 19/1992, 14/1993, 21/1992 OZV
ikona souboru5/2000 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2000, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/1996 OZV
ikona souboru2/2001
ikona souboru8/2019
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2001, o městské policii
Platnost od 01.01.2020 - OZV_ 8-2019  o městské policii
OZV
ikona souboru3/2001 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 3/2001, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/1997 OZV
ikona souboru9/2001 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 9/2001, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 15/1993, 5/1994 OZV
ikona souboru4/2002 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2002, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 16/1992, 22/1992, 2/1994, 9/1994, 6/1997, 5/1998 OZV
ikona souboru2/2003 Nařízení města Trutnova č. 2/2003, kterým se ruší obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/1997 NMT
ikona souboru3/2003 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 3/2003, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Trutnova (12/1992, 2/1993, 4/1993, 10/1993, 2/1995, 2/1999, 5/1999) OZV
ikona souboru5/2003 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2003, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí OZV
ikona souboru8/2003 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 8/2003, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 8/1997 OZV
ikona souboru16/2003 Nařízení města Trutnova č. 16/2003, kterým se ruší obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 13/1998 OZV
ikona souboru6/2004 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 6/2004, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Trutnova (5/1997, 2/1998, 16/1998, 6/2003, 3/1998, 1/2001) OZV
ikona souboru5/2005 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství OZV
ikona souboru1/2009 Nařízení města Trutnova č. 1/2009, o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí NMT
ÚZ
ikona souboru1/2010 Nařízení města Trutnova č. 1/2010, kterým se doplňuje nařízení města Trutnova č. 1/2009, o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí NMT
ikona souboru2/2010

Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2010, o opatřeních k zajištění ochrany veřejné zeleně

OZV

ikona souboru3/2011

Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 3/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoterminál a herní místo lokálního herního systému OZV

ikona souboru2/2013

Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 1/2002, o závazných částech regulačního plánu zóny - Trutnov Nové Dvory

OZV
ikona souboru2/2017 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - Požární řád města Trutnova OZV
ikona souboru5/2017 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného. OZV

ikona souboru1/2018 Nařízení města Trutnova č. 1/2018 - Tržní řád  NMT
ikona souboru4/2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů

OZV

ikona souboruÚZ 6/2019

ikona souboru6/2021

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 6/2021, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2019

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV
ikona souboruPříloha
ikona souboru2/2014

ikona souboru7/2021
Nařízení města Trutnova č. 2/2014 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla

Nařízení města Trutnov č. 7/2021, kterým se mění nařízení města Trutnova č. 2/2014 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla

- Ceník za stání silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích

- Ceník za stání silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích z důvodu potřeb města
- Ceník za stání silničních motorových vozidel na parkovišti UFFO
 NMT

ikona souboruCeník_A
ikona souboruCeník_B
ikona souboruCeník_C

ikona souboru3/2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu  OZV
 ikona souboru4/2021Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 OZV
ikona souboru 5/2021Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, o stanovení systému odpadového hospodářství OZV
 ikona souboru1/2022Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody
a části školských obvodů základních škol zřizovaných městem Trutnov 
OZV 
 ikona souboru2/2022Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o nočním klidu 
ikona souboruShrnutí předpokládaných termínů akcí
 OZV
ikona souboruPříloha

Vysvětlivky:
OZV - obecně závazná vyhláška města Trutnova
NMT - nařízení města Trutnova
ÚZ -úplné znění

Vytvořeno 5.2.2020 - aktualizováno 26.4.2021 | přečteno 6797x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load