Na obsah stránky

 

Od nového roku začne v Trutnově sběr odpadu způsobem ,,Door-to-Door“

Door to door Trutnov 1

Rok 2030 je mezníkem v odpadovém hospodářství. V souvislosti se změnou legislativy v této oblasti dojde k zákazu skládkování využitelných odpadů. Na tuto změnu se musí připravit také Trutnov a jeho občané. Jedinou cestou je vytřídit co nejvíce odpadu na recyklovatelné složky. A proto Trutnov zavádí od ledna 2023 systém „Door-to-Door“, nebo-li ,,od dveří ke dveřím“, který s tříděním pomůže.Koho se změna systému odpadového hospodářství týká?

Nejprve se začne u rodinných domů. Door-to-Door se netýká sídlištní zástavby. Třídění odpadu bude probíhat prostřednictvím sběrných nádob na PLAST a PAPÍR umístěných přímo u jednotlivých nemovitostí. Cílem je zvýšení objemu vytříděného odpadu a zároveň snížení množství směsného komunálního odpadu, který končí na skládce v Bohuslavicích. „Zároveň by díky tomuto systému mohla být zrušena některá kontejnerová stání, tzv. separační hnízda, a mohl by přinést větší čistotu u těch stání, která zůstanou. Pro spoustu občanů se třídění těchto komodit stane komfortnější, s odpadem nebudou muset nikam chodit, protože budou mít nádoby umístěny přímo u svých domů,“ popisuje Michal Rosa, starosta města Trutnova. Sběrných míst takto vznikne zhruba 3 000. Pokud se systém osvědčí, může být v další fázi rozšířen na bytové domy.

Jak bude svoz odpadu probíhat?

Systém Door-to-Door bude zahájen od 1. ledna 2023. Svoz separovaného odpadu bude probíhat ve stejný den jako probíhá svoz směsného komunálního odpadu. „Pokud jsou lidé zvyklí, že svou černou popelnici připravují na pondělní svoz, budou na stejný den připravovat k vyvezení i popelnice na plast a na papír,“ vysvětluje Vendula Kasperová, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Trutnov. Svoz tříděných komodit bude probíhat jednou za měsíc podle ikona souboruSVOZOVÉHO KALENDÁŘE, který je k dispozici na www.trutnov.cz, zároveň ho občané obdrží v papírové podobě při převzetí popelnic na plast a papír a v říjnovém čísle Radničních listů.

S touto novinkou bude souviset i snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu, tedy takového, který nelze dále vytřídit – černé popelnice budou vyváženy jednou za dva týdny. „V praxi to vypadá tak, že mám-li svozový den v pondělí, tak 1. pondělí bude vyvezen směsný odpad a bioodpad, 2. pondělí plast, 3. pondělí opět směsný odpad s bioodpadem a 4. pondělí papír. A takto se tento 4týdenní cyklus bude neustále opakovat po celý rok,“ upřesňuje Vendula Kasperová. „Nabízí se námitka, že černé popelnice budou přeplněné, jejich objem na čtrnáctidenní vývoz nebude dostačující. Není tomu tak. Tento systém už je ověřený spoustou měst, podobně velkých jako Trutnov, ale i mnohem větších. V černých popelnicích doposud končí velké množství odpadu, který tam nepatří, a podle našich zkušeností se jedná hlavně o plast a papír. Ve chvíli, kdy bude mít většina občanů nádobu na plast a papír hned vedle černé popelnice, odpadne důvod tyto komodity netřídit,“ doplňuje Jiří Ticháček ze společnosti Transport Trutnov. Nově do kontejneru na plast mohou lidé vhazovat také kovové plechovky od nápojů. V třídírně dojde k jejich oddělení od plastového odpadu a následně k předání pro další zpracování.

Systém Door-to-Door se v této fázi netýká sídlišť, tedy pro sídliště se frekvence svozu černých kontejnerů nemění. V rámci možností (prostor, přístup pro svozovou techniku apod.) budou do sídlišť přidávány kontejnery na separovaný odpad, aby i občané, kteří bydlí v panelácích a bytových domech, měli barevné kontejnery blíž a mohli tak třídit komfortněji.

Jak získat nádoby?

Majitelé rodinných domů, jejichž ikona souboruseznam je k dispozici na www.trutnov.cz, si obě sběrné nádoby vyzvednou zdarma v sídle svozové společnosti Transport Trutnov, s. r. o. (V Aleji 131, Trutnov 541 01). Nádoby budou občanům bezplatně zapůjčeny na základě podepsaní smlouvy o výpůjčce. Vyzvedávat si je mohou od pondělí 3. října 2022 ve všední dny od 08:00 do 15:00. V současné době má město k dispozici celkem 4 800 ks nádob na plast a papír o objemu 120 a 240 litrů. Nádoby jsou hrazeny z rozpočtu města s tím, že město podalo žádost o dotaci na jejich pořízení, a to z Operačního programu Životní prostředí. Podstatná část vynaložených prostředků se tedy vrátí zpět do rozpočtu města.

Pokud některé rodinné domy nebyly omylem do seznamu zařazeny, ale mají zájem o systém Door-to-Door, stačí kontaktovat svozovou společnost na tel. +420 493 646 111 nebo e-mailu transport@mariuspedersen.cz

 Trutnov Door to Door leták, obrázek se otevře v novém okně

Door to door svozový kalendář Trutnov, obrázek se otevře v novém okně

Door to door adresy 1, obrázek se otevře v novém okně

Door to door adresy 2, obrázek se otevře v novém okně

Leták ke stažení zde: ikona souboruDtD leták.pdf

Svozový kalendář ke stažení zde: ikona souboruDoor-to-Door svozový kalendář Trutnov.pdf

Seznam adres ke stažení zde: ikona souboruDoor-to-Door adresy.pdf

ikona souboruTZ - Od nového roku začne v Trutnově sběr odpadu způsobem Door-to-Door.pdf


Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov.cz


Vytvořeno 29.9.2022 | přečteno 28967x | dedkova
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load