Na obsah stránky

 

Opatření pro zlepšení současné dopravní situace v Trutnově

Doprava   Pražská

Výstavba okružní křižovatky na Pražské, oprava Krkonošské, rekonstrukce Národní, uzavírka Polské z důvodu opravy či kompletní uzavírka silnice z Žacléře na Babí. V Trutnově a jeho blízkém okolí se letos realizuje hned několik dopravních staveb.

Ty s sebou samozřejmě přinášejí dopravní omezení, a tím pádem i komplikace pro řidiče. Trutnovská radnice ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie České republiky proto připravily několik opatření, která by mohla dopravní situaci alespoň částečně zlepšit. „S ohledem na geografické uspořádání jednotlivých staveb není těch řešení příliš mnoho. Například původně jsme počítali s otevřením cesty z Poříčí na Nové Dvory přes Údolíčko, byť na krátkou dobu, ale kůrovcová kalamita v těchto místech nám to znemožnila. Nemůžeme nechat kůrovce dělat si dva měsíce, co chce, škody by byly ohromné,“ uvádí k situaci Michal Rosa, starosta města Trutnova, a dodává, že „společně s Dopravním inspektorátem Policie ČR jsme hledali alespoň drobná opatření, která by v některých místech usnadnila provoz a snížila intenzitu dopravy. Za spolupráci kolegům z policie děkuji“. Opatření jsou následující:

  • Provizorní připojení parkoviště u okresního soudu do náměstí Republiky v ul. Horská

Řidiči budou moci z parkoviště u soudu sjet do ulice Horská a nebudou muset jet přes Nádražní ulici a komplikovaně odbočovat vlevo. Sníží se tak zátěž dopravy v ul. Úpské nábřeží a v Nádražní ul., které jsou v odpoledních hodinách velmi exponované.

  • Zákaz tranzitní nákladní dopravy v ul. Horská a následně i v ul. Úpské nábřeží

Nákladní doprava bude přesměrována na Krkonošskou ulici. Jedním z důvodů jsou i časté dopravní nehody u železničního nadjezdu v ul. Horská u Autostylu, kdy řidiči nákladních vozidel neodhadnou výšku svého vozu vůči železničnímu nadjezdu.

  • Zavedení jednosměrného provozu na alternativní průjezdní trase Českou Čtvrtí

Řidiči si často zkracují cestu přes ulici Vítězslava Nováka až na Novodvorskou, tudíž v rámci zklidnění dopravy v této lokalitě provedeme následující opatření - zjednosměrníme ul. Vítězslava Nováka od křižovatky s Novodvorskou ul. směrem po křižovatku s ul. Šárka/Česká,“ popisuje David Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov.  

  • Opravy na alternativních objízdných trasách v ul. Dolnoměstská, Hornoměstská, Přespolní a Za Komínem

Z důvodu očekávaného zvýšení intenzity dopravy na těchto komunikacích budou provedeny úpravy, například dosypání krajnic a oprava výtluků.

 

ikona souboruTZ - Opatření pro zlepšení současné dopravní situace v Trutnově.pdf

 

 

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov.cz


Vytvořeno 29.4.2022 | přečteno 3194x | dedkova
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load