Na obsah stránky

 

Studenti zdravotnických oborů mohou opět žádat o stipendium z nadačního fondu

Oblastní nemocnice Trutnov (6)

Do 31. května 2022 mohou zájemci žádat o stipendium z nadačního fondu při trutnovské nemocnici. Ten město Trutnov zřídilo před čtyřmi lety, aby podpořilo nemocnici ve snaze získat nelékařský personál. 

Získat kvalitní a odborně zaměřený nelékařský personál je problém, se kterým se potýká řada zdravotnických zařízení. Jak studenty zdravotnických oborů pro práci v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., zaujmout? K tomu může posloužit stipendijní program Nadačního fondu při ONT zřízený v roce 2018 městem Trutnov.  „Je to jeden z nástrojů, jak můžeme trutnovské nemocnici pomoci. Další forma spolupráce spočívá například v pronájmu městských bytů zaměstnancům nemocnice, kontrolách areálu Městskou policií Trutnov zejména v nočních hodinách či napojení nemocnice na pult centralizované ochrany,“ říká Michal Rosa, starosta města Trutnova, a dodává, že „spolupráce mezi městem a nemocnicí je oficiálně stvrzena také memorandem z roku 2018.“

O stipendium mohou žádat studenti absolventských ročníků 2022 studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka. Úspěšní žadatelé se zavážou nastoupit po ukončení studia do pracovního poměru v trutnovské nemocnici a setrvat v zaměstnání minimálně 36 měsíců. Letos je ve stipendijním programu alokováno celkem 280 tisíc Kč, které budou rozděleny mezi žadatele. Každý student může získat 60 až 80 tisíc Kč dle dosaženého vzdělání. „V současné době má naše nemocnice zájem o studenty oborů všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra a fyzioterapeut,“ doplňuje Tereza Dudáčková, hlavní sestra ONT. Od roku 2018 už stipendium získalo 9 zájemců.

Formulář žádosti o poskytnutí stipendia je zveřejněn na internetových stránkách nemocnice www.nemtru.cz. Žádosti se všemi náležitými přílohami, a to podepsanou smlouvou a potvrzením o studiu ne starším 30 dnů, mají zájemci doručit nejpozději do 31.05.2022 na adresu: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov. Obálka žádosti musí být viditelně označena „Stipendium“. Více informací poskytne Bc. Zbyněk Rus, telefon: +420 499 803 355, e-mail: rus@trutnov.cz.

 ikona souboruTZ - Studenti zdravotnických oborů mohou opět žádat o stipendium z Nadačního fondu Oblastní nemocnice Trutnov.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov.cz


Vytvořeno 18.5.2022 | přečteno 422x | dedkova
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load