Na obsah stránky

 

Zápisy do škol a školek pro školní rok 2021/2022

Zápis do školy:školky

S ohledem na stále trvající ochranná opatření související s pandemií COVID-19 bude i v letošním roce pozměněn způsob zápisů dětí k povinné školní docházce a předškolnímu vzdělávání. Město Trutnov tak upozorňuje rodiče, aby své děti přihlásili v souladu s těmito opatřeními.    

Zápis k povinné školní docházce

Zápisy k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 se uskuteční na všech městem zřizovaných základních školách v termínu od 1. dubna do 16. dubna 2021. I letos se konají distančně bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonní zástupci své děti přihlásí prostřednictvím on-line aplikace. Odkaz na aplikaci a další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých základních škol.  Ve výjimečných případech je možné podat přihlášku osobně. Termíny osobního podání na jednotlivých školách a postup lze nalézt taktéž na jejich stránkách.

 • ZŠ kpt. Jaroše, M. Gorkého 38: www.zskptjarose.cz
 • ZŠ Mládežnická 536: www.zsmltu.cz
 • ZŠ V Domcích 488: www.zsvdomcich.cz
 • ZŠ R. Frimla 816: www.4zsrf.cz
 • ZŠ Komenského 399: www.zskomtu.cz
 • ZŠ Náchodská 18: www.zsnachtu.cz
 • ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Voletiny: www.zsvoletiny.cz

Zapisují se primárně děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. V rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání na školní rok 2021/2022 jsou ředitelé základních škol povinni v souladu se školským zákonem přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků dle školského rejstříku.


Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do Mateřské školy, Trutnov se uskuteční ve dnech od 3. května do 12. května 2021, a to distanční i prezenční formou.

Distanční podání žádosti bude možné po celou dobu zápisu (3. - 12. května 2021) těmito způsoby:

 • do datové schránky Mateřské školy, Trutnov (ID datové schránky: 4mpk2jf),

 • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce adresovaným příslušné MŠ,

 • vhozením do poštovní schránky příslušné MŠ,

 • zasláním poštou na adresu příslušné MŠ,

Prezenční (osobní) podání žádosti bude možné pouze ve dnech 6. a 7. května 2021 (čtvrtek a pátek), vždy od 10:00 do 14:00 v kanceláři příslušného pracoviště MŠ, a to za dodržení mimořádných ochranných opatření.

Žádost o přijetí si lze již nyní stáhnout na webových stránkách MŠ www.mstrutnov.cz/pro-rodice/ a opatřit ji potvrzením od pediatra o řádném očkování dítěte. V případě zdravotního postižení dítěte je potřeba dodat k žádosti i vyjádření školského poradenského zařízení. Při distančním podání žádosti je potřeba přiložit také scan rodného listu dítěte. V případě prezenčního podání stačí originál rodného listu k nahlédnutí.

V souladu se školským zákonem se přednostně přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v Trutnově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

V letošním roce se opět v Trutnově otvírá třída s tzv. Montessori vzděláváním, a to na pracovišti MŠ Komenského. „Jediným kritériem pro přijetí do této třídy bude zájem rodičů dítěte o Montessori filozofii, který ověříme ještě před zápisem při vzájemné komunikací o tomto přístupu ke vzdělávání. Informace o Montessori pedagogice mohou rodiče nalézt na stránkách spolku Montessori www.montessoritrutnov.cz,“ vysvětluje Vladimíra Priputenová, ředitelka MŠ Trutnov.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podávat na tato pracoviště MŠ:

 • KOMENSKÉHO 485, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Kamila Burešová
  tel.: 499 814 957, e-mail:
  k.buresova@mstrutnov.cz
 • KRYBLICKÁ 423, 541 01 Trutnov – vedoucí pracoviště Mgr. Lenka Tomášková
 • tel.: 499 813 066, e-mail: l.tomaskova@mstrutnov.cz
 • GORKÉHO 289, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Miroslava Babková
  tel.: 499 816 354, e-mail:
  m.babkova@mstrutnov.cz
 • ŽIŽKOVA 465, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Bc. Ilona Nesvadbová
  tel.: 499 817 632, e-mail:
  i.nesvadbova@mstrutnov.cz
 • V DOMCÍCH 106, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Mgr. Petra Trnovská
  tel.: 499 815 711, e-mail:
  p.trnovska@mstrutnov.cz
 • TKALCOVSKÁ 542, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: PaedDr., Mgr. Dagmar Grohová 
 • tel.: 499 816 701, e-mail: d.grohova@mstrutnov.cz
 • NOVODVORSKÁ 617, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Bc. Lenka Müllerová
  tel.: 499 814 915, e-mail:
  l.mullerova@mstrutnov.cz
 • ÚPSKÁ 559, 541 02 Trutnov 2 - vedoucí pracoviště: Eva Šinkorová
  tel.: 499 732 363, e-mail:
  e.sinkorova@mstrutnov.cz
 • HORSKÁ 282, 541 02 Trutnov 2 - vedoucí pracoviště: Mgr. Radomíra Viková
  tel.: 499 733 387, e-mail:
  r.vikova@mstrutnov.cz
 • BENEŠOVA 222, 541 03 Trutnov 3 - vedoucí pracoviště: Iveta Patzeltová
  tel.: 499 841 690, e-mail:
  i.patzeltova@mstrutnov.cz
 • VOLETINY 128, 541 03 Trutnov 3 - vedoucí pracoviště: Marcela Jarkovská
  tel.: 499 841 215, e-mail:
  m.jarkovska@mstrutnov.cz

 

ikona souboruTZ - Zápisy do škol a školek pro školní rok 2021:2022 .pdf

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov.cz


Vytvořeno 23.3.2021 | přečteno 2687x | dedkova
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load