Na obsah stránky

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

MŠ V Domcích 3

Tento týden od pondělí do pátku probíhá zápis do Mateřské školy, Trutnov. Rodiče mohou žádost o přijetí podat distanční i prezenční formou. K dispozici je zhruba 220 míst v celkem 11 pracovištích trutnovské MŠ. V červnu pak proběhne zápis dětí z Ukrajiny.

zápis do MŠ Trutnov fáze, obrázek se otevře v novém okně

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte pro školní rok 2022/2023 bylo možné od 19. dubna 2022 vygenerovat v online elektronickém předzápisu. Ten je možný provést ještě do úterý 3. května. Žádost lze také klasicky stáhnout přímo na webu MŠ Trutnov www.mstrutnov.cz/pro-rodice/. Následně je třeba ji opatřit potvrzením od pediatra o řádném očkování dítěte. V případě zdravotního postižení dítěte je potřeba dodat k žádosti i vyjádření školského poradenského zařízení. Při distančním podání žádosti je potřeba přiložit také scan rodného listu dítěte. V případě prezenčního podání stačí originál rodného listu k nahlédnutí.

Distanční podání žádosti bude možné po celou dobu zápisu (2. - 6. května 2022) těmito způsoby:

 • do datové schránky Mateřské školy, Trutnov (ID datové schránky: 4mpk2jf),

 • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce adresovaným příslušné MŠ,

 • vhozením do poštovní schránky příslušné MŠ,

 • zasláním poštou na adresu příslušné MŠ.

Prezenční (osobní) podání žádosti bude možné pouze ve dnech 4. a 5. května 2022 (středa a čtvrtek), vždy od 10:00 do 15:00 v kanceláři příslušného pracoviště MŠ.

V souladu se školským zákonem se přednostně přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2022/2023 nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v Trutnově. „Na všech pracovištích MŠ bude dle předpokladu k 1. září 2022 cca 220 volných míst. Konečný počet budeme znát až po šetření dětí s návrhem odkladu povinné školní docházky ve školském poradenském zařízení,“ říká ke kapacitě Vladimíra Priputenová, ředitelka MŠ Trutnov,

I v letošním roce se v Trutnově otvírá třída s tzv. Montessori vzděláváním na pracovišti MŠ Komenského. Pro přijetí je jediným kritériem zájem rodičů dítěte o Montessori filozofii.  Informace o Montessori pedagogice mohou rodiče nalézt na stránkách www.montessoritrutnov.cz.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podávat na tato pracoviště MŠ:

 • KOMENSKÉHO 485, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Kamila Burešová
  tel.: 499 814 957, e-mail:
  k.buresova@mstrutnov.cz
 • KRYBLICKÁ 423, 541 01 Trutnov – vedoucí pracoviště Mgr. Lenka Tomášková, tel.: 499 813 066, e-mail: l.tomaskova@mstrutnov.cz
 • GORKÉHO 289, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Miroslava Babková
  tel.: 499 816 354, e-mail:
  m.babkova@mstrutnov.cz
 • ŽIŽKOVA 465, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Bc. Ilona Nesvadbová
  tel.: 499 817 632, e-mail:
  i.nesvadbova@mstrutnov.cz
 • V DOMCÍCH 106, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Mgr. Petra Trnovská
  tel.: 499 815 711, e-mail:
  p.trnovska@mstrutnov.cz
 • TKALCOVSKÁ 542, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: PaedDr., Mgr. Dagmar Grohová, tel.: 499 816 701, e-mail: d.grohova@mstrutnov.cz
 • NOVODVORSKÁ 617, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Bc. Lenka Müllerová
  tel.: 499 814 915, e-mail:
  l.mullerova@mstrutnov.cz
 • ÚPSKÁ 559, 541 02 Trutnov 2 - vedoucí pracoviště: Eva Šinkorová
  tel.: 499 732 363, e-mail:
  e.sinkorova@mstrutnov.cz
 • HORSKÁ 282, 541 02 Trutnov 2 - vedoucí pracoviště: Mgr. Radomíra Viková
  tel.: 499 733 387, e-mail:
  r.vikova@mstrutnov.cz
 • BENEŠOVA 222, 541 03 Trutnov 3 - vedoucí pracoviště: Iveta Patzeltová
  tel.: 499 841 690, e-mail:
  i.patzeltova@mstrutnov.cz
 • VOLETINY 128, 541 03 Trutnov 3 - vedoucí pracoviště: Marcela Jarkovská
  tel.: 499 841 215, e-mail:
  m.jarkovska@mstrutnov.cz


Zápis k předškolnímu vzdělávání dětí z Ukrajiny

Zápis dětí z Ukrajiny s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR se uskuteční v červnu. Děti budou zapisovány na vybraná odloučená pracoviště s volnou kapacitou. „Zápis se uskuteční v prostorách Klubovny pro děti z Ukrajiny na Staré radnici na Krakonošově náměstí ve čtvrtek 16. června 2022 od 12:00 do 15:00. Žádost, která musí být potvrzena pediatrem, mohou rodiče podat pouze osobně,“ dodává Vladimíra Priputenová.

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov.cz


Vytvořeno 2.5.2022 | přečteno 237x | dedkova
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load