Na obsah stránky

 

Rozpočet a hospodaření

Trutnovští zastupitelé schválili na posledním letošním zasedání rozpočet města na rok 2020. Ten počítá s výdaji ve výši 814 milionů korun. Největšími investicemi roku jsou dokončení rekonstrukce letního koupaliště, zahájení rekonstrukce kina Vesmír a kompletní rekonstrukce pěší zóny na Horské ulici.

Zastupitelstvo města Trutnova zasedalo v úterý 10. prosince. Jedním z hlavních bodů programu byl rozpočet na rok 2020. Ten zastupitelé, kteří se sešli v plném počtu 33 členů, schválili, a to v poměru 23 pro, nikdo proti a 10 se zdrželo. „Rozpočet na příští rok je přebytkový a proinvestiční. Vrátí se nám značné částky z předfinancování dotačních akcí, tudíž stejně jako letos, i v příštím roce se můžeme pustit do větších investičních aktivit. Začneme také splácet úvěr, který město před 2 lety získalo na doplacení UFFA a zaplacení rekonstrukce Střediska volného času,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Největší investiční akcí příštího roku je dokončení rekonstrukce letního koupaliště, která byla zahájena letos v létě. Ta spočívá ve výměně kachliček za nerezové vany a zároveň zde vzniknou nové herní prvky. Oprava koupaliště město vyjde na zhruba 60 milionů korun. Další významnou akcí je zahájení rekonstrukce kina Vesmír. V současné době je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení, následně bude soutěž na zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby a teprve po jejím odevzdání se uskuteční soutěž na firmu, která stavbu provede. Samotná rekonstrukce by mohla být zahájena na konci roku 2020.

Město také plánuje rekonstrukci pěší zóny na Horské ulici od Krakonošova náměstí po náměstí Republiky. „Na počátku roku chceme soutěžit dodavatele stavby a během roku by měla být tato dlouhodobě velmi potřebná rekonstrukce kompletně zrealizována. V rozpočtu jsme na ni vyhradili částku 40 milionů korun,“ vysvětluje trutnovský starosta.  Na pěší zóně dojde ke kompletní opravě povrchu, oddělení prostoru pro zásobování obchodů a pro chodce, dále bude vyměněno veřejné osvětlení, mobiliář a také navrácen vodní prvek.

Ani pro příští rok město nezapomíná na opravy chodníků a vozovek. V rozpočtu se například počítá s opravou komunikace Nad Jezem za 20 milionů korun. Technické služby Trutnov, s. r. o., pak plánují opravy chodníků v ul. M. Pujmanové a v ul. Papírenská. Na opravu dětských hřišť vyčlenily 3 miliony korun. Příští rok město dále chystá vybudování dvou zcela nových autobusových zastávek za celkem 1,5 milionu korun, a to v průmyslové zóně Krkonošská a ve Volanově.

Neméně důležitou investicí roku 2020 bude oprava hřiště u Základní školy R. Frimla, na kterou město vyčlenilo částku 18 milionů korun. S dalšími výdaji město počítá v rámci oprav drobných památek. Například za 800.000 korun bude restaurován oltář v kostele v Poříčí, na což město získalo dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 250.000 korun. V ulici Školní na budově ZUŠ se chystá 1. etapa výměny oken za 6,5 milionu korun.

Snažili jsme se rozpočet na příští rok koncipovat stejně jako letos tak, aby se investovalo jak do dopravní infrastruktury, tak do památek, do česko-polských projektů, do zázemí našich příspěvkových organizací a řady dalších oblastí. Chceme, aby město vzkvétalo po všech stránkách a občané žili v moderním a čistém prostředí,“ uzavírá trutnovský starosta.

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

e-mail.:
podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load