Na obsah stránky

 

Rozpočet a hospodaření

Rozpočet města na rok 2023 schválili trutnovští zastupitelé na dnešním zasedání. Pro návrh hlasovalo 30 z 32 přítomných zastupitelů.

Oproti loňskému roku, kdy se schvalovalo rozpočtové provizorium, vstoupí město Trutnov do nového roku 2023 s ostrým rozpočtem. Ten počítá s příjmy ve výši 802 milionů korun a s výdaji ve výši 918 milionů korun. „Rozdíl mezi příjmy a výdaji vzniká přechodem investičních akcí z letošního roku do příštího, zejména se jedná o rekonstrukci kina Vesmír, kterou hradíme z úspor nastřádaných v předchozích letech. Plánovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji se pravděpodobně ještě sníží, protože do konce roku očekáváme příjmy o cca 45 milionů korun vyšší oproti původnímu odhadu. Tyto prostředky budeme moci do financování zapojit. Postupně také do rozpočtu přidáme příjmy z dotací v odhadované výši 50 milionů korun,“ vysvětluje Michal Rosa, starosta města.  

Pro rozpočet města Trutnova na rok 2023 hlasovalo 30 zastupitelů, nikdo nebyl proti a 2 se zdrželi z celkového počtu 32 přítomných zastupitelů.   

Na stránce výdajů jsou dvě hlavní skupiny, a to provozní výdaje a investice. Příspěvky na provoz městských organizací, kam patří základní školy, školka, Galerie města Trutnova, SCT UFFO, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, městská knihovna aj., významně poznamenává nárůst cen energií a pohonných hmot, ale také růst tarifních mezd. K navýšení provozních příspěvků tedy dochází prakticky u všech příspěvkových organizací, a to o 24,1 milionu korun. „V roce 2023 jsme schopni pokrýt zvýšené provozní náklady z kladného výsledku hospodaření tak, aby chod jednotlivých příspěvkových organizací, klubů a oddílů nebyl narušen. Jedná se však o přechodné období, během kterého musíme učinit významná úsporná opatření. Ředitelé jednotlivých organizací ve spolupráci s Odborem majetku města a energetikem budou motivováni k tomu, aby taková opatření navrhli a realizovali. To se samozřejmě týká i provozu sportovišť,“ říká k opatřením trutnovský starosta.

Investice města zahrnují akce, které z letošního roku přecházejí do příštího, jako například rekonstrukce kina Vesmír, kde zbývají práce za 80 milionů korun. Do příštího roku dále přechází rekonstrukce lávky Na Struze za 26 milionů korun, kterou však z většiny pokryje dotace. Další významnou akcí bude dokončení výstavby chodníku podél komunikace na Polské ulici za 13 milionů korun a zkvalitnění zázemí v trutnovském domově pro seniory za 4,3 milionu korun.

Mezi nové akce v roce 2023 patří regenerace náměstí Hraničářů za 9 milionů korun, sanace vlhkosti suterénu Staré radnice za 4,5 milionu korun a nových oken se dočká budova ZUŠ ve Školní ulici za 6,5 milionu korun. „Některé akce do rozpočtu přidáme v příštím roce v rámci rozpočtových změn. Rád bych, aby se podařilo doplnit například rekonstrukci Lípového náměstí,“ dodává Michal Rosa. 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load