Na obsah stránky

 

Rozpočet a hospodaření

Do roku 2022 vstoupí Trutnov s rozpočtovým provizoriem. Ten počítá s provozními náklady a již zahájenými investičními akcemi. Další investice se přidají, až bude znám výsledek hospodaření.  

Trutnovští zastupitelé schválili na pondělním zasedání rozpočtové provizorium na rok 2022. Ostrý rozpočet by se měl schvalovat na únorovém zasedání v příštím roce. „Důvod, proč jsme se po několika letech opět vydali cestou rozpočtového provizoria je jednoduchý. Zatím není schválen státní rozpočet a ten městský je na něho samozřejmě vázán. Teprve na začátku příštího roku budeme znát výsledek hospodaření města za letošní rok a zejména daňové výnosy. Podle toho připravíme ostrý rozpočet, do kterého zapracujeme i další investiční akce. Toto je pro město nejhospodárnější varianta, která se nám již mnohokrát osvědčila,“ vysvětluje postup Ivan Adamec, starosta města Trutnova a dodává, že „zatím to dle dostupných informací vypadá, že plánovaný daňový příjem výrazně překročíme, což je pro město skvělá zpráva.

V provizoriu na rok 2022 Trutnov počítá s provozními výdaji a také s investičními akcemi, které byly v letošním roce zahájeny a dokončí se až v tom následujícím. „Mezi největší takové investiční položky patří například dokončení rekonstrukce kina Vesmír, kdy malá část byla zaplacena letos a zbytek, tedy 95,5 milionu korun, uhradíme až v roce 2022,“ dodává trutnovský starosta. Už nyní se počítá také s výstavbou chodníku podél komunikace na Polské ulici a v návaznosti na úspěšnost dotační žádosti bude další investicí rekonstrukce skleněné lávky v ul. Na Struze. Do ostrého rozpočtu město plánuje v příštím roce zařadit rekonstrukci ulice Národní a také připravuje rekonstrukci náměstí Hraničářů na České čtvrti. Na tuto investici bylo taktéž požádáno o dotaci.

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load