Na obsah stránky

 

Přijímáme návrhy na udělení Kulturní ceny a Sportovních cen města Trutnova za rok 2021

Návrhy je možno podat písemně do 31. ledna 2022 na podatelnu Městského úřadu v Trutnově nebo e-mailem.

Kulturní cena města Trutnova

Jako každoročně vyzývá město Trutnov příznivce kultury v Trutnově a okolí, aby na MěÚ Trutnov písemně oznámili jména jednotlivců nebo kolektivů, kteří významně přispěli ke kulturnímu životu ve městě v roce 2021 nebo městu přinášejí trvalé hodnoty v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně v dalších kulturně-společenských aktivitách. 

Kulturní cenu může získat jednotlivec nebo kolektiv, cena může být udělena rovněž in memoriam.

Návrh na udělení kulturní ceny může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalému pobytu nebo na území města Trutnova vlastní nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě Trutnově.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno a bydliště kandidáta,
  • kulturní oblast,
  • konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro město,
  • jméno, bydliště a podpis navrhovatele.
Sportovní ceny města Trutnova, obrázek se otevře v novém okně

Sportovní ceny města Trutnova

Příznivci sportu mohou písemně oznámit jména těch sportovců, sportovních kolektivů, trenérů, cvičitelů i rozhodčích, kteří se v roce 2021 nejvíce přičinili v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy se záměrem trvale podporovat sportovní dění ve městě. V souvislosti s tím, že v minulém roce nebyly v důsledku pandemie uděleny sportovní ceny za rok 2020, mohou být podány návrhy taktéž za sportovní výkony dosažené v roce 2020. Návrhy na udělení sportovních cen tak budou hodnoceny za oba roky současně.

Návrh na udělení sportovní ceny může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalému pobytu nebo na území města Trutnova vlastní nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě Trutnově.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
  • jméno a bydliště kandidáta,
  • věk sportovce, ve kterém dosáhl úspěchu,
  • sportovní oblast a označení kategorie, ve které bylo dosaženo úspěchu,
  • konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro město,
  • jméno, bydliště a podpis navrhovatele. 
Návrhy je možno podat písemně do 31. 1. 2022 na podatelnu MěÚ Trutnov nebo e-mailem na adresu: podatelna@trutnov.cz.

Statut kulturní ceny města Trutnova a Statut sportovních cen města Trutnova najdete v plném znění na webu města - ZDE.
Vytvořeno 6.1.2022 | přečteno 306x | tommova
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

e-mail.:
podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load