Na obsah stránky

 

Objednání prostřednictvím objednávkové aplikace

Prostřednictvím tohoto modulu si můžete objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu.

Prostřednictvím tohoto modulu si můžete objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Můžete se objednat pro úkony a činnosti, které jsou zobrazeny v nabídce po vstupu do systému. On-line služba WebCall umožňuje klientovi se elektronicky objednat k vyřízení záležitostí níže uvedených správních agend u Odboru správního.

Jedná se o činnosti na úseku:
 • Evidence obyvatel
  přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Občanských průkazů
  podání žádosti o vyhotovení nového občanského průkazu
  převzetí vyhotoveného občanského průkazu
 • Cestovních dokladů
  podání žádosti o vyhotovení nového cestovního pasu
  převzetí vyhotoveného cestovního pasu 
 • Registru silničních vozidel
  nové vozidlo, změna vlastníka, provozovatele, adresy, barvy
  Registru řidičů
 • registr řidičů
Postup objednání: 
 • vstupte do systému,
 • vyberte si požadovanou činnost na jednotlivé agendě,
 • poté si vyberte požadovaný den a vyberte si volný čas,
 • zadáte Vaše jméno, příjmení,
 • program Vám přidělí PIN a tento PIN si zapište
Upozornění!
 • v souladu s Obecným nařízení EU a Rady Evropy (GDPR) vás upozorňujeme, že Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mail budeme zpracovávat pouze pro daný účel, nebudou poskytnuty žádné třetí osobě ani do jiného státu, a jen po dobu nutnou pro vyřízení Vaší žádosti a poté budou skartovány,
 • k obsluze se dostavte včas na objednanou hodinu,
 • do systému se musíte zaregistrovat přes nabídku OBJEDNANÍ KLIENTI Z INTERNETU - WebCall nejdříve 15 minut před přiděleným časem objednání a nejpozději 5 minut po přiděleném čase objednání,
 • např. u klienta, který se objednal na čas 8:30, se musí registrovat v rozpětí 8:15 až 8:35,
 • v případě registrace s větším časovým předstihem Vám systém zahlásí NEPLATNÝ KÓD, proto vyčkejte a opět se registrujte ve stanoveném časovém rozpětí,
 • pokud víte předem, že se Vám nepodaří na předem objednaný termín dostavit, nebo Vám později nevyhovuje zvolený termín, je možné objednávku zrušit (smazat) a uvolnit tak místo jinému zájemci. Termíny jsou pak znovu nabídnuty k objednání dalším žadatelům z řad veřejnosti. Poté si můžete zarezervovat jiný termín. 
Dodržíte-li zadaný čas, budete přednostně obslouženi, po dokončení právě obsluhovaného klienta. 
Objednání je možné na měsíc dopředu.

OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ PASY, EVIDENCE OBYVATEL
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Odboru správního se nachází v zadní části budovy Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, přízemí vpravo, kancelář číslo dveří 183. Přístup je bezbariérový. 

Úřední dny a hodiny:
Pondělí  8:00 - 17:00
Úterý     8:00 - 15:00
Středa    8:00 - 17:00
Čtvrtek  8:00 - 15:00
Pátek     8:00 - 14:30

REGISTR SILNIČNÍCH VOZIDEL, REGISTR ŘIDIČŮ
Oddělení dopravně správních agend Odboru správního se nachází na detašovaném pracovišti Městského úřadu Trutnov, Horská 932, vedle STK Autostyl Trutnov.

Úřední dny a hodiny:
Pondělí  8:00 - 11:30  / 12:30 - 17:00
Úterý     8:00 - 14:00
Středa    8:00 - 11:30  / 12:30 - 17:00
Čtvrtek  8:00 - 14:00
Pátek     8:00 - 14:00

Objednávkový systém je v provozu v úřední dny a je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je zve k příslušným přepážkám (kabinkám) k obsloužení. Zjištěné a zobrazené informace se aktualizují nejpozději do 2 minut.

Jedna objednávka je na jeden úkon, např. jedna objednávka pořadí v registru vozidel je pouze pro jedno vozidlo, v registru řidičů pro jednu osobu a u občanských průkazů na jeden občanský průkaz. 

Postup po příchodu na úřad:
 • po příchodu na městský úřad zadejte přes nabídku KLIENTI OBJEDNANÍ Z INTERNETU -WebCall přidělený číselný kód - PIN,
 • odeberte si lístek s pořadovým číslem, Vaše číslo bude zařazeno do fronty a vyvoláno jako prioritní klient (bude vyvoláno ihned po dokončení právě obsluhovaného klienta),
 • vyčkejte vyvolání obsluhou přepážky (kabinky),
 • v případě, že se budete registrovat do systému po uplynutí časového intervalu (tj. 15 minut před a 5 minut po objednaném čase), Vaše objednání již vypršelo a v takovém případě se pak můžete přihlásit jako běžný klient a budete zařazen/a do fronty a obsloužen/a v pořadí došlých klientů.


Vytvořeno 8.1.2020 - aktualizováno 31.1.2020 | přečteno 27174x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load