Na obsah stránky

 

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou adresovaných městu Trutnovu a jeho orgánům. 

Adresa elektronické podatelny: podatelna@trutnov.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou adresovaných městu Trutnovu a jeho orgánům. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv do elektronické podatelny města Trutnova:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je elektronická značka elektronické podatelny nebo zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance podatelny, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou. Úřad zasílá datovou zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení. 
Technické parametry datových zpráv přijímaných elektronickou podatelnou města Trutnov.

Formáty přijímaných souborů:

*.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
*.pdf (Portable Document Format)
*.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
*.txt (prostý text)
*.rtf (Rich Text Format)
*.doc/docx (MS Word Document)
*.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
*.odt (Open document Text)
*.ods (Open document Spreadsheet)
*.odp (Open document Presentation)
*.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
*.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
*.png (Portable Network Graphics)
*.tif/tiff (Tagged Image File Format)
*.gif (Graphics Interchange Format) Pro eliminaci možných problémů s doručováním souborů doporučujeme v názvu souboru nepoužívat diakritiku. 

Pro zaslání Vaší zprávy využijte prosím následující odkaz:

1. Podání podává fyzická osoba (občan – soukromá osoba)
2. Podání podává fyzická osoba – OSVČ (podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná)
3. Podání podává právnická osoba (podnikatelský subjekt – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost)

nebo email: podatelna@trutnov.cz

Podání podává fyzická osoba

9.1.2020 | přečteno 640x | tana
 

Podání podává fyzická osoba - OSVČ

9.1.2020 | přečteno 656x | tana
 

Podání podává právnická osoba

9.1.2020 | přečteno 311x | capek.admin
 
Vytvořeno 28.12.2015 - aktualizováno 31.1.2020 | přečteno 2681x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load