Na obsah stránky

 

Opatrovnictví dětí v řízeních

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) vykonává funkci opatrovníka nezletilých dětí zejména v soudních řízeních týkajících se:

- úpravy péče a výživy dětí,
- úpravy kontaktů dětí s rodiči, případně dalšími blízkými osobami,
- změny výchovného prostředí dětí,
- určení a popření otcovství,
- pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti,
- výchovných opatření,
- jiných důležitých otázek v životě dítěte.

Úkolem opatrovníka je hájit zájmy nezletilých dětí. Opatrovník má práva a povinnosti zástupce účastníka řízení, může navrhovat důkazy, podávat vyjádření a návrhy na rozhodnutí. Na žádost soudu podává zprávy o poměrech dětí.

V souvislosti s výkonem opatrovnictví může pracovník OSPOD jednat s rodiči a dalšími osobami, v odůvodněných případech provádět pohovory s dítětem bez přítomnosti jiných osob. Konkrétní úkony vycházejí z individuální situace dítěte.

Úkolem opatrovníka není hledat ve sporu viníka, pomáhat rodičům zajistit důkazy ani rozhodovat o běžných záležitostech každodenního života dítěte.

Rodičovská odpovědnost náleží i v průběhu sporu rodičům a je na nich, aby zachovali rodičovskou komunikaci a zmírnili dopady sporu na děti. OSPOD může v případě potřeby zprostředkovat dítěti a rodičům odbornou poradenskou pomoc.


Vytvořeno 12.8.2016 | přečteno 592x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load