Na obsah stránky

 

Plánování sociálních služeb

Co je komunitní plánování?


Komunitní plánování je proces, jehož cílem je vytvoření fungujícího systému sociálních služeb v Trutnově a okolí. Směřuje k vytvoření sítě sociálních služeb, která bude naplňovat potřeby občanů a bude jim pomáhat v situacích, které nedokáží bez pomoci řešit.

Komunitní plánování tedy zejména:

- mapuje stávající systém sociálních služeb
- hledá slabá místa a  navrhuje jejich řešení
- koordinuje proces vzniku nových služeb
- posiluje kvalitu stávajících i nových služeb
- napomáhá spolupráci občanů, poskytovatelů sociálních služeb a samosprávy apod.

Principy komunitního plánování                                                       

-  transparentnost
-  realizovatelný kompromis
- cykličnost
- spolupráce, partnerství a dialog účastníků
- triáda - zapojení:   

1. organizací, které sociální služby poskytují (poskytovatelé sociálních služeb)
2. občanů (uživatelů, klientů služeb)
3. zadavatelů (obce, kraj)

Přínosy komunitního plánování

- do procesu plánování jsou zapojeni občané, zástupci obcí i poskytovatelů služeb
- sociální služby a informace o nich jsou dostupné
- služby zvyšují svou kvalitu
- finanční prostředky jsou vynakládány na služby, které jsou potřeba
- je možné pružněji vyhodnocovat potřeby občanů i dalších subjektů a reagovat na ně apod.


Vytvořeno 2.7.2018 | přečteno 195x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load