Na obsah stránky

 

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro mládež je specializovanou agendou sociálně-právní ochrany dětí,
zaměřuje se především na  děti, které:


- mají závažné výchovné problémy 
- ve věku nižším patnácti let spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,
- ve věku vyšším patnácti let spáchaly trestný čin,
- opakovaně se dopouštějí přestupků nebo jinak ohrožují občanské soužití.

Kurátoři provádějí opatření k odstranění či zmírnění poruch fyzického,
psychického a sociálního vývoje dětí:

- poskytují vlastní sociálně-právní a výchovné poradenství dětem i rodičům,
- provádějí návštěvy v místě bydliště a individuální pohovory s dětmi i rodiči,
- zprostředkovávají pomoc odborných poradenských zařízení,
- spolupracují se školami, školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími subjekty,
- vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny,  individuální plánují ochranu dítěte,
- v odůvodněných případech pořádají případové konference,
- podávají návrhy na výchovná opatření,
- spolupracují s orgány činnými v trestním řízení při řešení provinění dětí a mladistvých osob
- pravidelně navštěvují děti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné  výchovy
- zajišťují pomoc a poradenství dětem a mladistvým osobám ohroženým sociálním vyloučením.

V souvislosti s výkonem kurately pro mládež jsou pracovníci OSPOD oprávněni navštěvovat rodinu a zjišťovat v místě bydliště, ve škole či v jiných zařízeních, jak rodiče nebo jiné osoby o dítě pečují. Konkrétní úkony vycházejí z individuální situace dítěte a aktuálních možností řešení.


Vytvořeno 12.8.2016 | přečteno 547x | margita.hosmanova
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load