Na obsah stránky

 

Poskytování informací

Tato sekce seznamuje, jakým způsobem efektivně komunikovat s úřadem. Rozebírá detailně všechny postupy, příjem žádostí, opravné prostředky a nejdůležitější předpisy.


Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Celý článek

14.3.2011 | přečteno 302x | ernest
 

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání jsou přijímány různými způsoby. Obecným procesním předpisem pro přijímání žádostí a podání je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 odst. 4.  Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.  Celý článek

14.3.2011 | přečteno 1012x | capek.admin
 

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Trutnov jedná a rozhoduje. Celý článek

14.3.2011 | přečteno 285x | capek.admin
 

Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí vydanému příslušným orgánem města Trutnova o právech a povinnostech osob se podává prostřednictvím Městského úřadu v Trutnově (dále jen MěÚ) k vyššímu správnímu orgánu uvedenému v poučení o odvolání. Celý článek

14.3.2011 | přečteno 310x | capek.admin
 

Datové schránky

Dne 1.7. 2009 byl spuštěn Informačních systém datových schránek. Stalo se tak podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a následujících vyhlášek. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Celý článek

15.4.2010 | přečteno 2823x | capek.admin
 
Vytvořeno 14.3.2011 | přečteno 668x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load