Na obsah stránky

 

Povinné informace Zákon č.106/1999 Sb.

Zpracováno podle vyhlášky 442/2006 z 31.srpna 2006,  kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

1. Oficiální název

město Trutnov

2. Důvod a způsob založení

Město Trutnov (dále jen město) získalo po roce 1989 znovu právo na územní samosprávu přijetím ústavního zákona č. 294/1990 Sb. Právo na územní samosprávu je v současné době zaručeno Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) a v konkrétní podobě je upraveno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.Podrobnosti dále v textu.

3. Organizační struktura

Stanovení organizační struktury městského úřadu je vnitřní záležitostí města, právní předpisy stanoví pouze základní pravidla. Zákon o obcích stanoví, že městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do obecního úřadu.Podrobnosti dále v textu.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje na adresu hlavní budovy a detašovaného pracoviště města Trutnova. 

5. Bankovní účet

Číslo účtu: 19-124601/0100Komerční banka, a. s., pobočka Trutnov

6. IČ a DIČ

IČ 00278360 a DIČ CZ00278360

7. Dokumenty a rozpočet

Zde najdete odkaz na strategické dokumenty, územní plán města, dokumenty jednotlivých odborů městského úřadu a na rozpočet města včetně střednědobých výhledů. 

8. Poskytování informací

Město poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Podrobnosti o tom, kdo může o informace požádat a jak a kde je lze získat, naleznete dále v textu.

9. Formuláře

Zde naleznete seznam používaných formulářů jednotlivých odborů městského úřadu a městské policie. 

10. Životní situace

Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou. Dále pokračujte do aplikace.

11. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Trutnov jedná a rozhoduje. Více v textu.

12. Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb. 

13. Licenční smlouvy

Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského, poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt

14. Výroční zprávy §18 z.106/1999

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Pokračujte dále na souhrn zpráv za jednotlivá období. 

15. Rejstříky

Veřejný rejstřík právnických a/nebo fyzických osob, jak je v českém právu definovaný zákonem č. 304/2013 Sb., je informačním systémem veřejné správy. 

 
Vytvořeno 13.1.2020 - aktualizováno 1.3.2020 | přečteno 1497x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load