Na obsah stránky

 

Výroční zpráva rok 2004

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydávává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE
ZÁKONA č. 106/1999 Sb.
Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydávává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.
Počet podaných žádostí o informace:
Dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo v roce 2004 podáno celkem pět písemných žádostí o  informace.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2004 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí města Trutnova o  neposkytnutí informace.
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Proti rozhodnutí města Trutnova o neposkytnutí informací nebyla v roce 2004 podána správní žaloba k soudu ani nebylo v takovéto věci vydáno soudní rozhodnutí.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
V roce 2004 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
 
Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:
1. Na internetových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ; v samostatné sekci „Poskytování informací“ jsou zveřejněny informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.
2. Občané a  návštěvníci  města  mohou získat informace v informační recepci vstupní haly  Městského úřadu v Trutnově na Slovanském náměstí.
3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.
4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou také k dispozici informace z oblasti kultury a sportu.
Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE
ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

01_pergamen.gif

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydávává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.

Počet podaných žádostí o informace:
Dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo v roce 2004 podáno celkem pět písemných žádostí o  informace.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2004 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí města Trutnova o  neposkytnutí informace.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Proti rozhodnutí města Trutnova o neposkytnutí informací nebyla v roce 2004 podána správní žaloba k soudu ani nebylo v takovéto věci vydáno soudní rozhodnutí.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
V roce 2004 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:
1. Na internetových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ; v samostatné sekci „Poskytování informací“ jsou zveřejněny informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.

2. Občané a  návštěvníci  města  mohou získat informace v informační recepci vstupní haly  Městského úřadu v Trutnově na Slovanském náměstí.

3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.

4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou také k dispozici informace z oblasti kultury a sportu.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Vytvořeno 26.7.2010 | přečteno 49x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load