Na obsah stránky

 

Výroční zpráva rok 2012

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

01_pergamen_perex.gif

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace. 

- Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2012 bylo podáno celkem 21 písemných žádostí o informace, u jedné žádostí bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti z důvodu ochrany osobních a citlivých údajů. 

- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2012 bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí města. Odvolání vyřizoval KÚ Královéhradeckého kraje, který rozhodnutí města potvrdil a odvolání zamítl. 

- Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
V roce 2012 nebylo v takovéto věci vydáno žádné soudní rozhodnutí. 

- Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

- Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení:
V roce 2012 nebyla podána stížnost.

- Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:
1. Na webových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ; v samostatné sekci "Poskytování informací" jsou zveřejněny informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.
2. Občané a návštěvníci města mají možnost získat celou škálu informací na přepážkách informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu v Trutnově na Slovanském náměstí.
3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.
4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou také k dispozici informace z oblasti kultury a sportu. 

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnov

Vytvořeno 3.1.2013 | přečteno 183x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load