Na obsah stránky

 

2010 - Zveřejnění informací

V roce 2010 odpovídal Městský úřad v Trutnově na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2010


1. Žádost společnosti Business Media s. r. o.
Věc: zaslání investičních plánů města pro rok 2010, resp. seznam projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2010 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z veřejných rozpočtů.Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ se seznamem 7 investičních akcí pro rok 2010 s požadovanými údaji.

2. Žádost pana V. B.
Věc: poskytnutí informací, ohledně sdělení, kdo vše v letošním roce navrhoval udělení Kulturní ceny města Trutnova Martinu Věchetovi či případně Geronimo Agency a zaslání kopií nominačních dopisů, mimo žadatele.Informace poskytnuta částečně dopisem tajemníka., bylo zasláno 12 kopií nominačních dopisů. Vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace (osobní údaje).

3. Žádost pana Z. Ch.
Věc: Zaslání informací  -  jaký je objem finančních prostředků inkasovaných z parkovacích automatů za rok 2009,jaký objem fin. prostředků. které byly z celkové částky vyplaceny na správu, údržbu a obsluhu PA za rok 2009,jaká je výtěžnost v % všech PAve správě města,jaký je počet PA ve správě města k 18. 2. 2010,jsou PA v majetku města nebo jsou v pronájmu, dodavatelská firma a její údaje,na jakou dobu je město smluvně vázáno k provozování současných  PA,kontaktní údaje na osobu, která spravuje systém PA ve městě.)Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanými údaji:k bodu 1 - objem inkasovaných finančních prostředků za rok 2009 činil 3. 871 995,- Kč,k bodu 2 - na správu, údržbu a obsluhu bylo vynaloženo celkem 360 047,- Kč,k bodu 3 - výtěžnost byla 90,7 %,k bodu 4 - k 18. 2. 2010 bylo 20 parkovacích automatů,k bodu 5 - automaty jsou v majetku města,k bodu 6 - nejedná se o dodavatelskou firmu, k bodu 7 - město  není smluvně vázáno,k bodu 8 - kontaktní osobou je Darina Krátká (městská policie), tel.:499803294.

4. Žádost pana M. P.
Věc: Informace o údajích v tomto rozsahu: značka automobilu, obchodní název automobilu, obsah motoru a výkon motoru.  Požadovaná informace nebyla poskytnuta, neboť programové vybavení na odboru dopravy je nastaveno pouze pro úkony potřebné k práci technika a nelze z databáze generovat částečné údaje. Byla poskytnuta informace, na koho se lze se žádostí obrátit.

5. Žádost  společnosti BONVER WIN a. s., Ostrava
Věc: Žádost o zaslání obecně závazné vyhlášky o VHP.Informace poskytnuta, byly zaslány obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný VHP č. 9/2003 a 6/2010.

6. Žádost paní Bc. P. S.
Věc: Žádost o podání informace, zda proběhlo na území obce v období od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006 místní referendum.Požadovaná informace nebyla poskytnuta, referendum proběhlo pouze jedenkrát a to v roce 1992,  kdy byl podán návrh na referendum o rozdělení obce. Město již  potřebné dokumenty nevlastní, dokumenty k místnímu referendu byly dne 21. 2. 2003 předány do Státního archivu v Trutnově, požadované dokumenty lze získat tam.

7. Žádost pana K. A. H.
Věc: Žádost o podání informace:1.) Kolik je ke dni doručení mé žádosti strážníků MPT? 2.) Kolik je ke dni doručení mé žádosti zaměstnanců MPT (mimo strážníků)? 3.) Jaký je celkový počet událostí řešených strážníky MPT za rok 2009? 4.) Jaký je celkový počet přestupků řešených strážníky MPT za rok 2009? a) Kolik těchto přestupků bylo řešeno v blokovém řízení? 5.) Jaký je celkový počet přestupků řešených strážníky MPT proti bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích za rok 2009? a) Kolik těchto přestupků bylo řešeno v blokovém řízení? 6.) Jaký byl rozpočet MPT v roce 2009? 7.) V jaké výši byl schválen rozpočet MPT na rok 2010? 8.) Kolik automobilů používá MPT ke dni doručení mé žádosti? 9.) Jaká byla celkový výše pokut uložených strážníky MPT v blokovém řízení v roce 2009? Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:k bodu 1 - ke dni doručení žádosti je ve stavu MPT 38 strážníků,k bodu 2 - ke dni doručení žádosti je ve stavu MPT 1 zaměstnanec mimo strážníků,k bodu 3 - celkový počet událostí řešených strážníky MPT za rok 2009 je 23 529,k bodu 4 - celkový počet přestupků řešených strážníky za rok 2009 je 7 150, a) v blokovém řízení bylo řešeno 4 482 přestupků,k bodu 5 - celkový počet přestupků řešených strážníky MPT proti bezpečnosti a plynulosti provozu na PK za rok 2009 je 6 087, a) v blokovém řízení bylo řešeno 3 991 dopravních přestupků,k bodu 6 - rozpočet MPT v roce 2009 byl 20 miliónů korun, k bodu 7 - na rok 2010 byl schválen rozpočet MPT ve výši 20 775 850,- Kč,k bodu 8 - MPT ke dni doručení žádosti používá 6 automobilů,k bodu 9 - celková výše uložených pokut v blokovém řízení uložených strážníky MPT v roce 2009 byla 2 111 450,- Kč.

8. Žádost pana Ing. V. B.
Věc: Celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných městem v letech 2007, 2008 a 2009.Požadovaná informace byla poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:v roce 2007 se jednalo o sumu 21 850,29 tis. Kč,v roce 2008 se jednalo o sumu 18 011,67 tis. Kč,v roce 2009 se jednalo o sumu 22 171,23 tis. Kč.

9. Žádost Občanského sdružení Zelený Trutnov
Věc: zda byl zpracován a radou Města Trutnova schválen projekt výstavby kuželny při zimním stadionu TJ LOKO Trutnov a zaslání projektové dokumentace. Požadovaná informace byla poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ., projekt nebyl schválen v žádném orgánu města, byla zaslána kopie dokumentace.

Vytvořeno 14.3.2011 | přečteno 74x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load