Na obsah stránky

 

2022 - Zveřejnění informací

Stav ke dni 02.05.2022 - V roce 2022 odpovídal zatím Městský úřad v Trutnově na tyto žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

info postava

(stav ke dni 02.05.2022)

1. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – o vydaných rozhodnutích v rámci územního a stavebního řízení za období 01.10.2021 do 31.12..2021. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

2. Alliance PRO BUS, z.s., sídlo Revoluční 7, 110 05 Praha 1

Věc: Poskytnutí informace – týkající se smlouvy, na jejímž základě pronajímá město Trutnov plochu autobusového nádraží, za jakou částku, kdy a ve kterém registru byla smlouva zveřejněna. Žádost byla zaevidována vzhledem k datu doručení do r. 2021 pod Sp.zn. TAJ/106/41/2021, a vyřízena sdělením do datové schránky žadatele.

3. Mgr. M. K., advokátka, 405 01 Děčín

Věc: Poskytnutí informace – týkající se studny na pozemku parc. č. XX/Y v k.ú. Horní Malá Úpa a napojení na tuto studnu. Informace byla žadateli sdělena doporučeným dopisem.

4. M. Š., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se smlouvy o pronájmu pozemku, nebo jeho části: XXX/Y, obec Trutnov, k.ú. 579025 Trutnov. Informace byla žadateli sdělena doporučeným dopisem.

5. Ing. R. W., za Občanské sdružení Rýchory, z. s., Havlíčkova 234, 280 02 Kolín

Věc: Poskytnutí informace – týkající se stavby rybníků na parc. č. XXX/Y a XXX/YY v části za Horskou chatou Ozón. Informace zpracovaná Odborem životního prostředí MěÚ Trutnov byla žadateli zaslána do datové schránky.

6. Mgr. F. K., 110 00 Praha 1

Věc: Poskytnutí informace - týkající se honiteb, honebních společenstev, výhradních majitelů honebních pozemků tvořících celou honitbu v gesci MěÚ Trutnov. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

7. M. H., 623 00 Brno

Věc: Poskytnutí informace - týkající se počtu stacionárních radarů ve správním obvodu Trutnov, typu a směru měření, GPS pozice, obec název a ulice, nebo číslo komunikace, rok uvedení do provozu. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

8. J. V., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se vydání vyhlášky o veřejném pořádku, o konci provozní doby hostinských provozoven, zda město stanovilo výjimky z výše uvedených vyhlášek, dále o vydání vyhlášky o stanovení lokalit, kde lze překročit hygienický limit hluku. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

9. Občanské sdružení Rýchory, z. s., Havlíčkova 234, 280 02 Kolín

Věc: Poskytnutí informace – týkající se souboru staveb - vodní dílo na pozemcích parc. č. XXX/Y, XXX/Y a XXX/Y vše v k.ú. Rýchory. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

10. Občanské sdružení Rýchory, z. s., Havlíčkova 234, 280 02 Kolín

Věc: Poskytnutí informace – týkající se důvodu, proč OŽP neinformoval Občanské sdružení Rýchory o zahájení správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny v zájmové lokalitě územního obvodu Žacléř. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

11. PB SCOM, s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice

Věc: Poskytnutí informace – týkající se vydávání rozhodnutí o odstranění stavby, poskytnutí kopie rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.11.2021 doposud, sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

12. Dr. I. T., 471 54 Cvikov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se zákazu svobodného vyjadřování názorů ohledně Ukrajiny nebo Ruska a jeho představitelů. Sdělení o odložení žádosti z důvodu nepříslušnosti bylo zasláno žadateli do jeho datové schránky.

13. M. N., 543 72 Rudník u Vrchlabí 

Věc: Poskytnutí informace – týkající se poskytnutí seznamu autoškol. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

14. H. W., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se využívání pozemku č. XXXX, k.ú. Trutnov. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

15. Dr. I. T., 471 54 Cvikov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se legálního způsobu boje na Ukrajině. Sdělení o odložení žádosti z důvodu nepříslušnosti bylo zasláno žadateli do jeho datové schránky.

16. Dr. I. T., 471 54 Cvikov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se Ukrajiny. Sdělení o odložení žádosti z důvodu nepříslušnosti bylo zasláno žadateli do jeho datové schránky.

17. Mgr. T. P., 700 30 Ostrava, adresa pro doručování 767 01 Kroměříž

Věc: Poskytnutí informace – týkající se vydaných rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace za roky 2017 - 2021. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

18. Mgr. Z. B., advokát, 106 00 Praha 10

Věc: Poskytnutí informace – týkající se kopie protokolu z ústního jednání ve správním řízení, kde advokát zastupoval účastníka řízení. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

19. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – týkající se informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zák. 183/2006 Sb. za období 01.01.2022 do 31.03.2022. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

20. D. Ch., Horní Staré Buky, 542 43 Staré Buky

Věc: Poskytnutí informace – týkající se informace týkající se reklamního zařízení na pozemku č. XXXX v katastrálním území Trutnov. 

21. Eurobillboard Group s.r.o., třída 5. května 137/152, 373 72 Lišov, IČO: 09608249

Věc: Poskytnutí informace – týkajících se odstranění reklamních zařízení na parc. č. 1510/1, k. ú. Poříčí u Trutnova, parc. č. 1472/3, k. ú. Poříčí u Trutnova, parc. č. 942/79, k. ú. 942/79, k. ú. Bojiště u Trutnova, a parc. č. 379/11, k. ú. Volanov. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

22. D. Ch., Horní Staré Buky XXX, Staré Buky

Věc: Poskytnutí informace – týkajících se reklamního zařízení na pozemku č. 1126 v katastrálním území Trutnov. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

23. D. Ch., Horní Staré Buky XXX, Staré Buky

Věc: Poskytnutí informace – týkajících se reklamního zařízení na pozemku č. 2085/8 v katastrálním území Trutnov. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

24. Ing. J. E., Mladé Buky XXX, 542 23

Věc: Poskytnutí informace – týkajících se zbudování opěrné zdi v Mladobuckém potoku. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mail
 
Vytvořeno 26.4.2022 - aktualizováno 27.5.2022 | přečteno 347x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load