Na obsah stránky

 

2023 - Zveřejnění informací

Stav ke dni 18.01.2023 - V roce 2023 odpovídal zatím Městský úřad v Trutnově na tyto žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

info postava

(stav ke dni 18.01.2023)

1. Mgr. F. Š., 1000 Brussels, t.č. 306 35 Plzeň

Věc: Poskytnutí informace – informace o zvolených členech zastupitelstva města, seznam zaměstnanců MěÚ Trutnov od statutárního zástupce po vedoucího oddělení, organizační struktura úřadu, organizační, pracovní, spisový a skartační řád, rozpočet města na rok 2023, seznam dodavatelů energií, seznam zřizovaných subjektů a členství v orgánech a organizacích na tuzemské, evropské i mezinárodní úrovni. Žadateli byla informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti poskytnuta doporučeným dopisem pod sp. zn. TAJ/106/47/2022. Vzhledem k tomu, že žadatel má možnost uhradit náklady mimořádně rozsáhlého vyhledávání, byla žádost převedena do roku 2023.

2. Lhota a Bezděkov, z. s., Mariánská 45, Trutnov 3 – Lhota, 541 03

Věc: Poskytnutí informací – týkajících se městem poskytnutých dotací pro činnost spolku Trutnov tra ils, z.s., a společnosti Trutnov Trails centrum s.r.o., oboje se sídlem Lhotecká 567, Trutnov – Poříčí, v letech 2019, 2020, 2021 a 2022. Požadovaná informace byla poskytnuta do datové schránky žadatele dne 02.01.2023. S ohledem na to, že žádost byla podána již v roce 2022, je evidována též pod sp. zn. TAJ/106/49/2022. 

3. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – o vydaných rozhodnutích v rámci územního a stavebního řízení za období 01.10.2022 do 31.12.2022. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

4. V. Š., Libická 11, 130 00 Praha 3

Věc: Poskytnutí informace – částí přestupkového správního spisu. Žádost byla vyřízena sdělením do datové schránky žadatele. 

5. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – týkající se investičních plánů města pro rok 2023. Sdělení o tom, že město v letošním roce pouze dokončuje rekonstrukci kina Vesmír započatou dříve, a dosud žádné záměry ani plány na výstavbu pozemních staveb pro rok 2023 nemá schváleny, bylo žadateli zasláno do e-mailové schránky.

6. M. P., 517 21 Týniště nad Orlicí

Věc: Poskytnutí informace – týkající se poskytnuté pomoci městem pro Ukrajinu a její občany na území města. Informace byla žadateli sdělena do e-mailové schránky.

7. P. Z., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se povolení pro stavbu komína na rekreačním objektu v Trutnově DSM. Informace byla žadateli zaslána doporučeným dopisem.

8. P. V., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace - týkající se kolaudace restaurace Pod hradem a případného posouzení z hlediska pořádání elektronicky zesilovaných veřejných hudebních produkcí. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.
 
Vytvořeno 19.1.2023 | přečteno 394x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load