Na obsah stránky

 

2023 - Zveřejnění informací

Stav ke dni 08.02.2023 - V roce 2023 odpovídal zatím Městský úřad v Trutnově na tyto žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

info postava

(stav ke dni 08.02.2023)

1. Mgr. F. Š., 1000 Brussels, t.č. 306 35 Plzeň

Věc: Poskytnutí informace – informace o zvolených členech zastupitelstva města, seznam zaměstnanců MěÚ Trutnov od statutárního zástupce po vedoucího oddělení, organizační struktura úřadu, organizační, pracovní, spisový a skartační řád, rozpočet města na rok 2023, seznam dodavatelů energií, seznam zřizovaných subjektů a členství v orgánech a organizacích na tuzemské, evropské i mezinárodní úrovni. Žadateli byla informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti poskytnuta doporučeným dopisem pod sp. zn. TAJ/106/47/2022. Vzhledem k tomu, že žadatel má možnost uhradit náklady mimořádně rozsáhlého vyhledávání, byla žádost převedena do roku 2023.

2. Lhota a Bezděkov, z. s., Mariánská 45, Trutnov 3 – Lhota, 541 03

Věc: Poskytnutí informací – týkajících se městem poskytnutých dotací pro činnost spolku Trutnov tra ils, z.s., a společnosti Trutnov Trails centrum s.r.o., oboje se sídlem Lhotecká 567, Trutnov – Poříčí, v letech 2019, 2020, 2021 a 2022. Požadovaná informace byla poskytnuta do datové schránky žadatele dne 02.01.2023. S ohledem na to, že žádost byla podána již v roce 2022, je evidována též pod sp. zn. TAJ/106/49/2022. 

3. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – o vydaných rozhodnutích v rámci územního a stavebního řízení za období 01.10.2022 do 31.12.2022. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

4. V. Š., Libická 11, 130 00 Praha 3

Věc: Poskytnutí informace – částí přestupkového správního spisu. Žádost byla vyřízena sdělením do datové schránky žadatele. 

5. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – týkající se investičních plánů města pro rok 2023. Sdělení o tom, že město v letošním roce pouze dokončuje rekonstrukci kina Vesmír započatou dříve, a dosud žádné záměry ani plány na výstavbu pozemních staveb pro rok 2023 nemá schváleny, bylo žadateli zasláno do e-mailové schránky.

6. M. P., 517 21 Týniště nad Orlicí

Věc: Poskytnutí informace – týkající se poskytnuté pomoci městem pro Ukrajinu a její občany na území města. Informace byla žadateli sdělena do e-mailové schránky.

7. P. Z., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se povolení pro stavbu komína na rekreačním objektu v Trutnově DSM. Informace byla žadateli zaslána doporučeným dopisem.

8. P. V., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace - týkající se kolaudace restaurace Pod hradem a případného posouzení z hlediska pořádání elektronicky zesilovaných veřejných hudebních produkcí. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

9. P. D., Zdiby – Brnky, 250 66

Věc: Poskytnutí informace – veškerých opatření stavebního úřadu na pozemku p.č. XXX/Y, k.ú. Oblanov. Žádost byla vyřízena sdělením do datové schránky žadatele.

10. Moore Advisory CZ s.r.o., Praha, Karolínská 661/4, 186 00 Praha

Věc: Poskytnutí informací – roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 pro všechna zařízení nakládání s odpady v areálu Důl Jan Šverma v Žacléři. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta s ohledem na omezení stanovené v zákoně o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho ustanovení § 96 odst. 6 a § 128 odst. 1. Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno do datové schránky. 

11. Moore Advisory CZ s.r.o., Praha, Karolínská 661/4, 186 00 Praha

Věc: Poskytnutí informace – roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 pro všechna zařízení nakládání s odpady na území SO ORP Trutnov. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta s ohledem na omezení stanovené v zákoně o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho ustanovení § 96 odst. 6 a § 128 odst. 1. Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno do datové schránky.

12. MediaNest s.r.o., Dukelská 1616/5, 784 01 Hlučín

Věc: Poskytnutí informace – kompletní kopie přestupkového správního spisu. Žádost o informace byla předána k přímému vyřízení pověřené úřední osobě vedoucí správní řízení o předmětném přestupku, neboť dle § 2 odst. 3 z. č. 106/1999 Sb. se tento zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Jak uvedl Nejvyšší správní soud ve věci 7 As 124/2017 - 21 "Žádá-li žadatel (včetně účastníka řízení) o zaslání kopie celého spisu, jde podle obsahu o žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu, a je proto třeba postupovat v režimu tohoto ustanovení jako zvláštní úpravy ve smyslu § 2 odst. 3 informačního zákona." Žádost byla proto vyřízena v rámci předmětného správního řízení. 

13. V.Š., 130 00 Praha 3

Věc: Poskytnutí informace – týkající se určené části přestupkového správního spisu.  Žádost byla vyřízena sdělením do datové schránky žadatele.

14. J. U., 407 22 Benešov nad Ploučnicí 

Věc: Poskytnutí informace – týkající se toho, zda bylo postihováno blokovými pokutami přejíždění přes chodník a veřejnou zeleň v Mladobucké ulici v Trutnově. Žádost byla vyřízena sdělením do datové schránky žadatele.
 
Vytvořeno 19.1.2023 - aktualizováno 9.2.2023 | přečteno 602x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load