Na obsah stránky

Poskytované dotace

 

Poskytované dotace

Právnické nebo fyzické osoby mající sídlo nebo bydliště především na území města nebo působící na území města si mohou požádat o poskytnutí dotace na účel určený v Programu dotací vyhlášeném městem nebo na jiný účel na základě vlastní individuální žádosti. Podmínky poskytování a čerpání dotací se řídí Zásadami č.2/2021.  

ikona souboruZásady č. 1_2020.pdf

ikona souboruPlatné Zásady č. 2_2021.pdf

ikona souboruProgram dotací z rozpočtu města Trutnova.pdf

Formuláře pro dotace vyhlášené Odborem finančním:

PROGRAM DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA

A. Dotace vyhlášené Odborem finančním Městského úřadu Trutnov:

Lhůta pro podání žádostí od 15.01. do 15.11. daného kalendářního roku, není-li v rámci jednotlivých dotačních programů stanoveno jinak.

1. Dotace na účely v kategorii SPORT:

1.1. Dotace na údržbu sportovišť

1.2. Dotace na sportovní akce

1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
Lhůta pro podání žádostí od 15.01. do 28.02. daného kalendářního roku po uplynutí tohoto data nebude brán zřetel na podané žádosti žadatelů.

1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport

1.5. Dotace na refundace nájemného

2. Dotace na účely v kategorii KULTURA:

Lhůta pro podávání žádostí:

- od 15.01. do 15.03. kalendářního roku, na který je žádost o dotaci podávána - na tyto žádosti bude rozděleno 80 % předpokládaného celkového objemu peněžních prostředků (první vlna schvalování),
- od 01.04 do 15.08. kalendářního roku, na který je žádost o dotaci podávána - na tyto žádosti bude rozděleno 20 % předpokládaného celkového objemu peněžních prostředků

2.1. Dotace na kulturní akce

2.2. Dotace na činnost kulturních organizací

3. Dotace na účely v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Lhůta pro podávání žádostí je od 15.01. do 31.03. daného kalendářního roku, na který je žádost o dotaci podávána.

3.1. Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb

3.2. Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastní města Trutnova

4. Dotace na účely v kategorii OSTATNÍ:

4.1. Dotace na rozvoj cestovního ruchu

4.2. Dotace na prevenci kriminality

4.3. Dotace na péči o životní prostředí

4.4. Ostatní dotace výše nedefinované

Veškeré podrobnosti a další podmínky jsou uvedeny na webu města v příslušných odkazech.
V případě dotazů ohledně dotací vyhlášených Odborem finančním Vám bližší informace sdělí odpovědný pracovník - Ing. Hana Křivková, tel. 499 803 128, krivkova@trutnov.cz.

B. Dotace vyhlášené Odborem rozvoje města Městského úřadu Trutnov:

Lhůta pro podání žádostí od 15.01. do 30.04. daného kalendářního roku (nebude-li na základě předložených žádostí v této lhůtě vyčerpán předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu tohoto účelu, lze žádost podat ve lhůtě od 01.05. do 30.06. daného kalendářního roku).

1. Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby

2. Dotace na opravu podloubí Městské památkové zóny Trutnov.


V případě dotazů ohledně dotací vyhlášených Odborem rozvoje města Vám bližší informace sdělí odpovědný pracovník - Ivana Vlasáková, tel. 499 803 239, vlasakova@trutnov.cz

Vytvořeno 7.2.2020 - aktualizováno 23.11.2021 | přečteno 3062x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load